Lintjesregen in Franeker en omstreken

FRANEKER - De regio Franeker is een aantal nieuwe personen rijker die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Eduard van Zuijlen heeft hen vanochtend in Theater De Koornbeurs de onderscheidingen uitgereikt. Hieronder de personen en hun verdiensten.

Emke Wouda-Kingma (64) uit Franeker

1990 - 2015 Organisator Hobbyen aan huis 1991 - heden Vrijwilligster bij Welfare werk Rode Kruis

Lieuwe Petrus Brandsma (67) uit Sexbierum

1978 - 1981 Penningmeester A.V.C. 1981 - 1983 Wedstrijdsecretaris AVC. 1983 - 1994 Secretaris AVC. 1999 - 2008 Vicevoorzitter en algemeen adjunct AVC. 1971 - 1996 Bestuurslid IJsclub Meiinoar Ien. 1988 - 2008 Scheidsrechter KNKB. 2009 - heden Begeleidingscommissie scheidsrechters KNKB. 1975 - 2000 Bestuurslid Straatkaatscommissie Sexbierum-Pietersbierum. 2009 - heden Consul, terreinknecht, verslaggever, aanspreekpunt en contactpersoon voor de gemeente Emke Wouda-Kingma (64) uit Franeker 1990 - 2015 Organisator 'Hobbyen aan huis’. 1991 - heden Vrijwilligster bij Welfare werk Rode Kruis

Christiaan Michael Stefanus Kramer (59) uit Hitzum

1997 - heden Voorzitter Stichting Dorpshuis Hitzum. 2001 - 2010 Van A(chlum) tot Z(weins) Leefbaarheidsproject (initiatief van Stichting Frija, een organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de provincie Fryslân). 1998 - heden Voorzitter, bestuurslid en lid werkgroep van Dorpsbelang Hitzum. 1993 - 1999 Voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaak Hitzum.

Wijtze Leistra (76) uit Tzummarum

2007 - heden Digitaal zichtbaar maken van veel foto's (intussen meer dan 11.000) en archieven van verenigingen via de website www.oudtzummarum.nl. 1986 - heden Opgraven archeologische stukken / vrijwilliger in museum Yep HettingaSkoalle. 1983 - heden Bestuurslid/archivaris Oudheidkundige Vereniging Barradeel. 2008 - heden Medeoprichter/bestuurslid/vrijwilliger Stichting Bunker Koehoal .

Yke Dijkstra-Stegenga (60) uit Hitzum

1997 - 2012 Lid algemeen bestuur/dagelijks bestuur Stichting samenwerking van Dorpshuizen in Friesland. 2003 - 2012 Secretaris/ penningmeester. FerieningDoarpshûzenFrjentsjerteradiel. 1990 - 1994 Bestuurslid CBS Underweis/PCBO Franekeradeel. 1995 - heden Secretaris Stichting Dorpshuis Hitzum.

Betje Leistra-Terpstra (74) uit Tzummarum

2007 - heden Digitaal zichtbaar maken van veel foto's (intussen meer dan 11.000) en archieven van verenigingen via de website www.oudtzummarum.nl. 1986 - heden Fotograferen en digitaliseren van archeologische stukken die haar echtgenoot Wijtze Leistra op het land van Yen Hettinga vond. 1983 - heden Hulp aan archivaris Oudheidkundige vereniging Barradeel in de vorm van fotograferen, scannen en digitaliseren van documenten. (Foto's Joachim de Ruijter)