Rekenkamercommissie doet aanbeveling aan raad omtrent Klantencontactcentrum Harlingen

HARLINGEN - Het Klantencontactcentrum Harlingen (KCC) functioneert goed, maar kan beter.

Dat concludeert de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Harlingen. Die deed onderzoek naar de dienstverlening door het KCC. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het op 1 juni in de Commissie Mens en Bestuur en Omgeving op de agenda gezet. Sinds 2008 wordt er in Harlingen aan gewerkt om bij de gemeente één plek te realiseren waar burgers en bedrijven met al hun vragen en aanvragen terecht kunnen. ,,Op basis van het onderzoek kan de algemene conclusie getrokken worden dat de invoering van het KCC goed is verlopen en dat het een positief effect heeft op de dienstverlening aan de burger”, aldus de Rekenkamercommissie. Wel zijn er volgens de commissie redenen om een aantal zaken op te verbeteren. Zo zijn volgens haar de hoofddoelstellingen van het KCC niet altijd helder en concreet geformuleerd. ,,Ook zijn de gestelde prestatiedoelen onvoldoende in de gaten gehouden en zijn enkele concrete conclusies getrokken.” Op basis van het onderzoek heeft de RKC de raad van de gemeente Harlingen aanbevolen om nieuwe, realistische doelstellingen op te stellen voor het KCC voor wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit van de te leveren prestaties. Ook is aanbevolen een besluit te nemen over de wijze van afhandelen van contacten betreffende het sociale domein. ,,Dus wel of niet via het KCC.”