Olaf Busch: 'Aanbod winkelgebied Franeker voldoende, geen wijziging in bestemmingsplan horeca'

FRANEKER - Het plan hoe de binnenstad van Franeker er de komende jaren uit komt te zien krijgt steeds meer vorm. Zo ligt het plan ‘Franeker - Binnenstad’ sinds maandag zes weken ter inzage.

Vanuit het binnenstadsmanagement zijn er ook adviezen gegeven. Die gaan over de oppervlakte van het winkelgebied en de ruimte voor dag- en avondhoreca. De conclusie voor winkelgebied luidt dat er in de Dijkstraat en in de Voorstraat in westelijke richting genoeg aanbod is voor starters. Het binnenstadsmanagement heeft de gemeente geadviseerd om het huidige bestemmingsplan qua horeca rondom de Breedeplaats niet te veranderen. „Er liggen wel kansen in de voorstraat en bijvoorbeeld op het Raadhuisplein. In overleg is besloten het bestemmingsplan echter te laten zoals het is. Mocht er een goed initiatief komen voor horeca, dan kan er op dat moment naar gekeken worden”, zegt binnenstadsmanager Olaf Busch. Het bestemmingsplan is in te kijken in het gemeentehuis van Franekeradeel en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 15 juni 2016 heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze te geven over het ontwerpbestemmingsplan.