Kransen op stormachtig sportpark De Skoalleseize naar partuur Bruinsma

EASTEREIN - Michelle Bruinsma (Leeuwarden), Mintje Meintema (Dronryp) en Corina de Vries (Beetgum) zijn winnaar geworden van de dames eerste klas kaatspartij op sportpark De Skoalleseize in Easterein.

De tweede plaats was voor Everdyna de Haan (Wier), Leila-Janneke Moufakkir (Reduzum) en Anna Kootstra (Minnertsga). Derde werden Jeska Terpstra (Easterein), Judy Bergsma (Easterein) en Akkelyna de Haan (Wier). De eerste prijs in de herkansing was voor Rixt Sinnema (Wergea), Lotte Delgrosso (Marsum) en Hiske Zeinstra (Peins). Zij versloegen Annet de Haan (Sint Annaparochie), Anouk Tolsma (Dronryp) en Mirjam Beeksma (Deinum).