30+ partij prooi Rammelkamp

Franeker - Erik Kleine Rammelkamp, Yke Rodenhuis en Janny Koopmans hebben zaterdag de 30+ partij gewonnen De Eendracht in Hitzum. Voor de dorpelingen is dit een kaatspartij waar jaarlijks naar wordt uitgekeken. Ditmaal waren er zeven parturen. Het winnende partuur versloeg in een spannende finale Johan Buwalda, Frank de Ruiter en Marijke Zijlstra. De prijzen werden uitgereikt door voorzitter Gerard Gall en secretaris Ruurd Wijnia. De verliezersronde werd een prooi voor Lammert van Dijk, Thekla Viëtor en Bettie Tichelaar.