Leerlingen Maritieme Academie ronden Maatschappelijke stage af

HARLINGEN - In totaal tweeënveertig leerlingen van de Maritieme Academie hebben deze week hun Maatschappelijke Stage (MaS) gevolgd.

De leerlingen zijn hebben hun MaS gelopen bij zorgcentra, basisscholen en onder andere bij de gemeente Harlingen. Als hun stage er op zit, hebben zij dertig uur vrijwilligerswerkervaring opgedaan. De week is voorbereid door de MaS-coördinator van de Maritieme Academie en de stagemakelaars van De Skûle Welzijn in de gemeenten Harlingen en Franekeradeel. Sinds 2015 is de MaS niet meer verplicht en vervalt de vergoeding vanuit het rijk. Vanuit het voorgezet onderwijs, de Maritieme Academie, RSG Simon Vestdijk, de AMS, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen en De Skûle Welzijn is er voor gekozen om op kleinere schaal er toch mee door te gaan. De betrokken partijen noemen de MaS zinvol en passen bij een participatiesamenleving.