VIDEO | Project Movability gepresenteerd in Het Want

FRANEKER - Het Project Movability is woensdag gepresenteerd in Gezondheidscentrum Het Want.

Het is gepresteerd aan genodigden van de gemeente, waaronder wethouder Thiadrik Twerda en de betrokken partijen. Movability is een beweegprogramma voor mensen met een bijstandsuitkering. Het programma is ontwikkeld door Het Want, Gebiedsteam Franekeradeel en Mind-up. Om te ervaren wat de deelnemers van het programma doen, hebben de genodigden voor deze dag mee gesport. Movability is een beweegprogramma voor mensen met een bijstandsuitkering die moeite hebben om te participeren in de samenleving. Dit ten gevolge van, psychiatrische en/of psychosociale problematiek, eventueel met lichamelijke gezondheidsbelemmeringen. In de video komen achtereenvolgens de volgende personen aan het woord: Inge Marit van der Wal (directeur Mind Up), wethouder Thiadrik Twerda van de gemeente Franekeradeel, Afke Guertin (activiteitenbegeleider sport Mind-Up), Margaret van der Mei (jobcoach Pastiel), Karin de Vries (medewerker Participatie Dienst SOZA) en acob Roorda activiteitenbegeleider (sport Mind-Up). https://www.youtube.com/watch?v=q3PdM5gIyro