Leerlingen Franekeradeel in actie bij schoolkaatsen

Franeker - De scholieren uit Franekeradeel zijn woensdag in actie gekomen bij de voorronden voor het provinciale schoolkaatskampioenschap van Friesland 2016.

Het kampioenschap wordt sinds 1960 gehouden. In de jaren voor de tweede wereldoorlog was de organisatie in handen van de PC in Franeker. Mede in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 heeft de PC in overleg besloten dit kampioenschap weer te houden, zodat de eindronden dit jaar weer op It Sjûkelân in Franeker zijn. Dit jaar is dat op 13 juni, de dag van het werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan de regio. Daarbij staat ook een bezoek aan het kaatsen op het programma. Kaatsvereniging De Twa Doarpen DIOS was op haar veld in Sexbierum gastheer voor de deelnemende scholen, die met parturen in drie categorieën konden deelnemen. In de jongens A-klasse streden zes parturen om twee plaatsen op It Sjûkelân. De beide finalisten maakten er een spannende finale van. Uiteindelijk won De Skeakel met Alwin Bosma, Mark Pieter Goodijk en Germ Wielinga. Met 5-5 en 6-2 delfden Tiemo Postma, Martijn Broersma en Eric Gerlofsma van de Barraboech het onderspit. De verliezersronde werd gewonnen door It Iepen Finster uit Achlum met Hylke Talsma Maartje de Jong en Wouter Oppedijk. Bij de jongens B-klasse waren tien parturen aanwezig. De winnaarsronde werd gewonnen door De Skeakel 1. Het partuur met Remco Post, Nick van der Walt en Stijn Scheffer won met 5-2 en 6-6 van Wiebe van Wier en Rients Dijkstra van De Oanset uit Ried. Derde werden Jelle Bruinsma, Arjen Jan Kloosterman en Jan Bauke Weewer van De Skeakel. De verliezersronde werd gewonnen door Enrico Post, Rindert Zijlstra en Jelte Hanenburg van De Skeakel uit Sexbierum. Tweede het partuur van De Opslag uit Franeker met Jorrit en Femke Buwalda en Bjorn Onclin. De meisjes waren met vijf parturen vertegenwoordigd. De beide finalisten plaatsen zich voor het proviciaal kampioenschap. De finale werd gewonnen door de Staetlânsskoalle uit Tzum. Gerbrich Koster, Yannah Palma en Marrit Wielenga wonnen met 5-0 en 6-0 van het partuur van It Iepen Finster uit Achlum, met daarin Fokje Vrieswijk, Annika Faber en Senna Jeeninga. De verliezersronde werd gewonnen door Judith Bijma en de zusjes Willemien en Margje Buren van De Skeakel.