Omwonenden Oosterpoortsbrug en Stationsbrug in zonnetje gezet

FRANEKER - Meer dan honderd direct omwonenden van de Stationsbrug en Oosterpoortsbrug in Franeker zijn zaterdag aangeschoven bij een gezamenlijk Waddenpoortontbijt.

De 220 woningen en bedrijfspanden die de meeste hinder ondervonden hadden een uitnodiging ontvangen voor het Waddenpoortontbijt in restaurant Poort van Franeker. Aansluitend konden de bezoekers een rondleiding volgen op de bouwlocaties van de Stationsbrug en de Oosterpoortsbrug. Het Consortium Stationsbrug Franeker gaf daar rondleidingen aan alle bezoekers van de Dag van de Bouw. De inwoners en ondernemers rondom de bruggen zijn vanwege alle hinder die zij ondervonden door de werkzaamheden vanuit het programma Franeker Waddenpoort namens provincie Fryslân, gemeente Franekeradeel en het Consortium Stationsbrug Franeker in het zonnetje gezet op de Dag van de Bouw. Sinds juni 2015 wordt er in Franeker hard gewerkt aan onder andere de nieuwe Stationsbrug, de vervanging van de Oosterpoortsdam door een brug en het opnieuw inrichten van het Oud-Kaatsveld. Deze werkzaamheden en meer zijn onderdeel van het programma Franeker Waddenpoort en zijn bedoeld om de stad over water en land beter bereikbaar te maken.