Friesland voor Metakids richting 9000 euro

Franeker - De vrijwilligers van Friesland voor Metakids runden in mei een eigen popup-boekwinkel in Drachten. Via Facebook doneerden veel mensen boeken. Die werden verkocht in het winkelpand waar een maand lang gratis gebruik van gemaakt mocht worden. Dat leverde bijna 2000 euro op.

Daarnaast lieten Jessica Bouma-Twerda en Andre Harder zich sponsoren voor Loop Leeuwarden en liep Ynskje Bouma de Slachtemarathon. En zanger Sander Metz vierde zondag nog zijn verjaardag. Hij vroeg al zijn gasten om een bijdrage voor Metakids. Dit leverde 550 euro op. En Jelly Heslinga uit Dronryp stond voor Metakids op een braderie. ,,Allegear geweldige aksjes”, vindt Amerens Visser. Verder zijn er in verschillende winkels spaarpotjes geplaatst. ,,Se stean by bakkers, snackbars, winkels, grienteboeren en sa”, vertelt Carina Twerda. ,,Yn Frjentsjer, mar yn us regio ek yn Harns, Dronryp, Tsjummearum, Sint Annaparochie en Winsum.” De vriendinnen vinden het geweldig dat ondernemers zo enthousiast reageren op het verzoek. ,,Der binne sels al winkels dy’t us freegje of se meisparje meie lykas Bauke’s Groente en Fruit yn Frjentsjer. Soks is toch moai”, aldus Twerda. Metakids is een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar stofwisselingsziekte bij kinderen. Het is een kleine organisatie. Van het geld dat de stichting inzamelt, gaat ongeveer vijfennegentig procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving. Elk jaar worden achthonderd kinderen per jaar met een dodelijke stofwisselingsziekte geboren. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Stofwisselingsziekte is doodsoorzaak nummer een onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige, dat uitzicht biedt op behandeling. Ondernemers of particulieren die ook graag mee willen helpen, kunnen contact opnemen met Carina Twerda: 06-51322689 of een mail sturen naar Frieslandvoormetakids@gmail.com. Wie wil doneren kan een bedrag over maken naar NL46ABNA 0400 8104 25 t.n.v. Friesland voor Metakids. ,,Wy gean foarearst noch troch mei ynsammeljen, want it is hurd nedich. Op nei de 10.000 euro.” Meer informatie is te vinden op de site van www.frieslandvoormetakids.nl.