Duizenden kinderen op kunstles via OladieCoba

Franeker - In de periode dat OladieCoba bestaat sinds 2007 hebben duizenden basisschoolkinderen uit Franekeradeel en leerlingen uit de eerste twee jaren van de AMS en RSG Simon Vestdijk uit Franeker kennis gemaakt met kunst via de stichting.

In het voortgezet onderwijs vonden die plaatst onder de noemer CobaGiga. Het geld waarmee OladieCoba de kunstbeleving onder jongeren financierde kwam uit de erfenis van Coba de Groot. Zij was lange tijd directrice van een huishoudschool in Franeker. Beeldende kunst was haar lust en haar leven. Voor haar overlijden in 2005 had De Groot bepaald dat al haar bezittingen ten goede moesten komen aan het bevorderen van kennis van beeldende kunst bij jonge mensen. Het geld uit de nalatenschap van De Groot is bijna op. Voor OladieCoba, onderdeel van de Stichting Coba de Groot, betekent het dat er in september 2016 een definitief einde komt aan de educatieve afdeling van de stichting die bestaat sinds 2007. De Groot zelf wordt 2 juli in Franeker op feestelijke wijze geëerd voor haar erfenis. ,,De Groot was een wat verlegen en onopvallende vrouw. Zij was niet flamboyant, maar hield wel erg van kunst. Dat was haar passie. Zij schilderde zelf ook. Zij wilde jonge mensen ook de kans geven om kunst te beleven. Met de erfenis wilde zij kinderen een hart onder de riem steken”, zegt Petra Berbée. De beeldend kunstenares uit Leeuwarden is sinds 2007 samen met beeldend kunstenares Ra van der Hoek uit Groningen projectleider bij OladieCoba. ,,Toen de stichting in 2006 een feit was is Ra van der Hoek, die net de opleiding beroepskunstenaars in de klas (BIK) had afgerond, benaderd via Manon Borst van Museum Martena. Van der Hoek exposeerde daar op dat moment. ,,Zij heeft mij benaderd omdat ik veel ervaring had in het onderwijs.” Bij leven was De Groot een trouw bezoekster van museum ’t Coopmanhûs. Dit museum maakte een nieuwe start in 2006 in een nieuw gebouw, met als naam Museum Martena. Via OladieCoba, de educatieve afdeling van de stichting, bezochten professionele kunstenaars scholen in Franekeradeel, waarbij het overgrote deel van de kosten voor rekening van de stichting kwam. Ook maakten kinderen kennis met kunst op locatie zoals in de Martinikerk. Voor kinderen met talent was er bovendien een masterclass op drie woensdagen in juni. Die is er ook nog dit jaar. Ditmaal echter op drie zaterdagen onder leiding van Wynolt Visser. De masterclass start komende zaterdag om 10.00 uur in een leegstaand pand aan de Voorstraat in Franeker. Alle scholen uit Franekeradeel mogen daarbij één leerling uit groep zeven aanwijzen die hiervoor in aanmerking komt. Berbée: ,,De kinderen die meedoen aan de masterclass zijn vaak creatief en maken niet zelden tekeningen in schoolschriften. Je ziet hen door de masterclass floreren. Vooral ook omdat zij complimenten krijgen van andere kinderen voor hun werk.” Ook dit jaar worden de resultaten van de masterclass vervolgens in september een week lang getoond in Museum Martena. Het meest getalenteerde kind wint de OladieCoba prijs. ,,Dat is de enige beeldende kunstprijs voor basisschoolkinderen in heel Nederland”, zegt Berbée.

‘Traantje wegpinken’

Met een zucht zegt Berbée vervolgens: ,,Ja, het geld is nu op. Franekeradeel pinkt een traantje weg. Wat je namelijk zag, is dat kunstactiviteiten op scholen en de komst van kunstenaars naar scholen er bij is gaan horen. Scholen zelf hebben hierdoor ook meer kunstactiviteiten ontplooid.” Berbée: ,,De activiteiten hebben een duidelijke meerwaarde getoond. Kinderen, hun ouders en familieleden vonden het ook duidelijk leuk. Niet zelden worden wij door jeugd op straat herkend. Dan roepen zij: ‘Ha juf’. De kunstactiviteiten zijn een geschenk gebleken voor de kinderen. Wij hopen dan ook dat de verschillende culturele organisaties en de gemeente Franekeradeel bepaalde onderdelen oppikken en het werk van OladieCoba voortzetten.”

Artikelen deelnemers

De komende weken verschijnen er in de Franeker Courant artikelen van de laatste activiteiten van OladieCoba, met kinderen in de hoofdrol. Deze artikelen worden ook geplaatst op de website van de Franeker Courant.