Scholieren als eerste in doorgang Geuzengat

Franeker - Kinderen uit de groepen zeven acht van de basisscholen uit Franeker hebben als eerste de herstelde doorgang van het voormalige Geuzengat onder het Noorderbolwerk betreden. De kinderen brachten in het kader van de Week van de bouw op uitnodiging van de gemeente Franekeradeel eerst een bezoek aan de brug in aanbouw over het Van Harinxmakanaal en vervolgens aan het Geuzengat. Het Geuzengat die vanuit de tuin van de heer Baanstra naar de Noorder Stadsgracht leidt, wordt op initiatief van de Vrienden van de Stad Franeker weer in oude glorie hersteld.

Hoewel de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, mochten de kinderen er al een kijkje nemen. Het bolwerk kenden ze allemaal. Dat het vroeger een verdedigingswerk rond de binnenstad was, drong tijdens het bezoek pas echt tot hen door. Zo kregen zij een goed beeld hoe in oude tijden als de stadspoorten gesloten waren er via de onderdoorgang toch een mogelijkheid was om stiekem de stad te verlaten.

Wat tot nu toe bekend stond als het Geuzengat, is ondertussen een Geuzengang geworden. Zo is het metselwerk hersteld, is verlichting aangebracht en wordt er een vloer gelegd. Een nieuw hekwerk moet voorkomen dat onbevoegden de gang betreden.