Kransen op sportpark ‘It Fliet’ voor kaatsvereniging Berlikum met Ilse, Leonie en Harmke

WITMARSUM - Sportpark “It Fliet” in Witmarsum vormde op zondag 12 juni het decor waar de dames hoofdklas in actie kwam. Kaatsvereniging Berlikum (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma) ging er met de eerste prijs vandoor.

Een tweede prijs was er voor Boazum (Nellie Jansen-Rypma, Nynke Sybrandy en Wiljo Sybrandy) en de derde prijs ging naar Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia).

Foto: Henk Hempenius