Partuur Elgersma wint Zeedesignpartij van KV Pim Mulier en KV Jan Reitsma

WITMARSUM - Het partuur van Sander Elgersma, Mike van Dorsselaer en Hidde Folkertsma is zondag in Witmarsum winnaar geworden van de Zeedesignpartij van KV Pim Mulier uit Witmarsum en KV Jan Reitsma uit Pingjum.

De gezamenlijke ledenpartij was mede door het grote aantal deelnemers van beide verenigingen spannend. Zo stonden er bij de heren negen partuur op de lijst. Hendrik Brandsma, Joey Leeuwen en Nick van Dorsselaer werden daarbij tweede. De derde prijs was voor Harm Jilderda, Hilbrand Smid en Michiel de Jong. Zij verloren de spannende halve finale met 5-5, 6-2 van de uiteindelijke latere winnaars. In de finale van de verliezersronde trokken Anne Wind, Henk Koops en Michael van Coevorden met 5-5, 6-4 aan het langste eind tijdens een zenuwslopende wedstrijdtegen Reinder Huisman, Justin van Dijk en Tim Bartels.

Dames

Bij de dames stonden er acht parturen op de lijst. Zij kaatsten in pouleverband. Het partuur van Sandra Wagenaar, Dorina Piller en Esther Hoekstra won de finale van Sieuwke van der Velde, Jet Ploegstra en Lonneke Gerritsma. De derde prijs was voor Suzanne Bosma, GeartsjeStegenga en Jolanda Koopmans.

Heren 50+

Bij de heren 50+ stonden er zeven parturen op de lijst er werd eveneens gekaatst in pouleverband. Het partuur van Oeds Broersma, Jappie Tigchelaar en Sjoerd Nicolai ging met het vleespakket naar huis. Zij wonnen in de finale met 5-3, 6-2 van Teake Koster, Tjerk Goslinga en Reinold Ypma. De derde prijs was voor Johan van IJs, Heinz Palsma en Oebele Haakma. De volgende ledenpartij van KV Pim Mulier is op zaterdag 16 juli vanaf 13.00 uur. Dan staat de Molkepartij op het programma, waarbij ook de jeugdleden meekaatsen. Na afloop is er een barbecue. De partij wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van een aantal melkveehouders uit Witmarsum e.o.