Bibliotheek in MFA d'Ald Skoalle krijgt bredere invulling

DRONRYP - Een groep van zeventien vrijwilligers uit Dronryp heeft de handen ineen geslagen om de bibliotheekruimte van MFA d’Ald Skoalle in Dronryp een bredere invulling te geven.

De vrijwilligers ontvangen de bezoekers zelf in de zomervakantie. Daarna gaat de bibliotheek zes weken dicht vanwege een vakantiereces. In deze periode wordt met de vrijwilligers de situatie geëvalueerd en worden eventueel aanpassingen gedaan. Op 29 augustus gaat het MFA weer open op dinsdgag-, woensdag- en vrijdagochtend, met wellicht een uitbreiding in uren. ,,Op termijn koersen we op een volledige openstelling in de ochtenden op alle werkdagen”, zegt Dorpsbelang Dronrijp dat er nauw bij is betrokken. De bibliotheekruimte is tot en met 8 juli geopend voor dorpsbewoners, toeristen en lezerspubliek. Op de dinsdag-, woensdag en vrijdagochtend is er vanaf 10.00 uur gratis koffie en ligt er een krant klaar. Ook mag er gebruik worden gemaakt van de naastgelegen jeu de boulesbaan. In de zomer van 2015 is het oude schoolgebouw grotendeels gerenoveerd. De renovatie is ingezet om het oude schoolgebouw te behouden voor de toekomst en daarmee tevens talrijke nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dorpsbelang Dronryp noemt het een grote drijfveer om de bibliotheek voor de toekomst te behouden. ,,Met het openstellen van de bibliotheek in de ochtend spelen we in op de behoefte om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Zowel voor de eigen dorpsbewoners als voor de toevallige passant.”