Op aventoer yn de natoer afgesloten in Dronryp

Franeker - Het project ‘Op aventoer yn de natoer’ dat 10 mei startte, wordt maandag 11 juli afgesloten in Dronryp. Dat gebeurt bij de boerderij van Luut Veltman aan de Puoldyk in het dorp.

Tijdens de start van het project gingen kinderen van groep vijf en zes van CBS De Welle uit Burdaard op ‘avontuur’ bij boer Bakker in Ginnum. Ook andere basisscholen uit Friesland hebben meegedaan aan het gezamenlijke project van het Fries Natuurmuseum, It Fryske Gea en Arriva om kinderen uit Friesland kennis te laten maken met een natuurgebied. Bij de afsluiting in Dronryp bezoeken gaan kinderen van de groepen vijf tot en met acht van OBS De Romte de boerderij van Luut Veltman en het plas-dras gebied aan de Puoldyk.