Partuur Hiemstra pakt Bolswarder Keatswykein

Franeker - Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Martzen Deinum zijn winnaar geworden van de hoofdklassepartij op kaatsveld het Oordje in Bolsward. Tijdens het Bolswarder Keatswykein was de tweede plaats na een spannende finale voor Tineke Dijkstra, Anouk Tolsma en Sjanet Wijnia.

Derde werden Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Manon Scheepstra.