Olaf Busch: 'Menselijk kapitaal goud voor binnenstad Franeker'

FRANEKER - Binnenstadsmanager Olaf Busch heeft zijn prioriteiten voorgelegd aan de gemeente Franekeradeel, de ondernemers en iedereen die betrokken is bij de binnenstad van Franeker.

In de notitie ‘Naar een investeringsvisie voor de binnenstad van Franeker’ gaat Busch in op de opgave, de kansen en de prioriteiten voor Franeker. ,,Heel belangrijk is dat ik in de notitie vaststel dat de binnenstad van Franeker wel degelijk kansen heeft ondanks het beperkte inwoneraantal.” Volgens Busch heeft Franeker met zijn academische en agrarische achtergrond en zijn jonge betrokken ondernemers letterlijk menselijk kapitaal in handen. „Juist die kwaliteiten weten bezoekers te waarderen. Tegelijk dwingt de kleine schaal waarop Franeker opereert wel tot maximale inzet en investeringen. Alleen dan worden voldoende bezoekersmotieven gecreëerd”, stelt Busch. Nog tot 29 juli kunnen reacties worden verstuurd naar de binnenstadsmanager. In de notitie over de investeringsvisie stelt binnenstadsmanager Olaf Busch dat Franeker goud in handen heeft met het ‘menselijk kapitaal’ dat van oudsher in de Franekers schuilt. ,,Mensen gaan naar een winkelgebied met het gevoel dat het iets bijzonders moet opleveren. In deze tijd dat het allemaal gaat om massa en de zoveelste prikkel kan dit menselijk kapitaal een meerwaarde bieden. Het zal een niche zijn. Maar de vraag is of je je als Franeker op het grote publiek moet richten. Als je een heel waardevolle kwaliteit hebt en daar trouw aan blijft, dan gaat dat geld opleveren.” Hoe de ondernemers dit menselijk kapitaal kunnen toepassen wordt in september bekendgemaakt op een publieksbijeenkomst. De exacte datum en plaats worden nog bekend gemaakt. Duidelijk is al wel dat het in een grote zaal gaat gebeuren. De bijeenkomst is namelijk niet alleen voor ondernemers uit de binnenstad, maar voor alle Franekers en voor mensen uit de omgeving.

Centrale vragen

Centraal staan dan de vragen van de identiteit van Franeker: ‘Wat verbindt ons?’, ‘Wat is onze kracht?’, ‘Waar blinken we in uit?’, ‘En hoe vertellen we dit aan anderen?’. Busch licht alvast een tipje van de sluier op en wijst in elk geval op het belang van een goede website, free publicity en nieuwe media. Busch: ,,Je zult echt moeten investeren in promotie. Dat is voor mij één van de hoofdzaken. Hoe je dit kunt doen, wordt bekend bij de presentatie. Overigens wil de gemeenteraad ook wel investeren. Zij willen alleen eerst weten waarin en waarom.”

Breedeplaats

Busch kreeg in zijn gesprekken met vele betrokkenen ook te horen dat de Breedeplaats niet goed voelt voor Franekers. Zij zouden graag zien dat deze plek een sterkere functie krijgt. ,,Franeker heeft een langgerekte winkelstraat. Een sterk middelpunt is dan van belang om het volledige winkelgebied aan elkaar te koppelen.” Om de Breedeplaats die belangrijke rol met succes te laten vervullen heeft Busch een voorstel gedaan om een ontwerper in te schakelen. ,,Het huidige plein zoals het nu is zal anders ingericht moeten worden qua gebruik. Ook zouden er zaken aan toegevoegd kunnen worden om er een prettigere verblijfplek van te maken. De komst van de Elfstedenfontein zou hierin kunnen passen. Belangrijk is om alle belangen bij het ontwerp te betrekken, maar wel een duidelijke keuze te maken die het dagelijks functioneren van de binnenstad dient.” Op weg naar een toekomstbestendig winkelgebied moet er volgens Busch ook meer onderling samengewerkt worden. ,,Zo denk ik dat ondernemers beter kunnen inspelen op de ongeveer 45.000 bezoekers die het Planetarium jaarlijks trekt. Het grootste deel daarvan komt niet als groep, dus niet per bus. Veel van die mensen lopen de stad in en hebben behoefte aan vertier. Er spelen vast een paar ondernemers op in. Maar dit gebeurt niet georganiseerd. Dat zou wel moeten, om beter bij de behoefte van deze mensen aan te sluiten. Het is belangrijk dat iedereen zich er van bewust is welke mensen wanneer naar Franeker komen en wat je hen kunt bieden.”

Spannende tijden

Volgens Busch breken er dan ook spannende tijden aan voor de binnenstad. Alles moet in zijn ogen kloppen. ,,Als een ondernemer bijvoorbeeld een terras wil openen, dan zou dit meteen geregeld moeten worden, als het bij de identiteit van de stad past. Daarnaast moeten bezoekers van de stad niet tegen de haren worden ingestreken met parkeerbeleid. Dit beleid moet werken vanuit de gedachte wat belangrijk is om de stad te laten functioneren en niet vanuit de gedachte hoe halen we zoveel mogelijk parkeergeld uit bezoekers.” Busch: ,,Het komt er op neer dat iedereen bereid zal moeten zijn om te investeren. Als dat niet gebeurt passeert het nadeel van kleinschaligheid de kansen die het menselijk kapitaal biedt, met alle gevolgen van dien. Ik proef bij veel mensen dat zij zich hiervan bewust worden. In het najaar wanneer de financiële indicaties van de prioriteiten bekend zijn zal blijken hoe serieus dit is.”