Afgiftepunten Franeker Courant

Franeker - Heeft u de Franeker Courant niet ontvangen, maar wilt u deze wel graag hebben? Dan kunt u de krant bij de volgende punten ophalen.

- Franeker: Primera aan de Voorstraat 12, Bruna aan de Dijkstraat 26, gemeentehuis aan de Harlingerweg 18.

- Harlingen: MCL Achlumerdyk 2.

- Sexbierum: Coop, Nije Buorren 8.

- Schalsum: Straatsma, Rijksstraatweg 2.

- Huns: Dorpshuis.