Partuur De Groot wint 163ste PC. Alle uitslagen

Franeker - De 163ste PC is woensdag in een zeer overtuigende overwinning geëindigd voor het partuur van Renze Pieter Hiemstra , Hans Wassenaar (koning) en Jan-Dirk de Groot.  Ze versloegen in de finale het trio Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra met 5-4, 6-6.

Uitslag: 1. Jan-Dirk de Groot Driezum, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie en Hans Wassenaar Tzummarum (koning); (1500 euro de man); 2. Tjisse Steenstra Bitgummole, Herman Sprik Leeuwarden en Cornelis Terpstra Bitgummole (1000 euro de man); 3. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen en Patrick Scheepstra Franeker (500 euro de man)7; 3. Hendrik Tolsma Leeuwarden, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Jan Schurer Easterein (500 euro de man). PC in cijfers. Eerste omloop: 1. Enno Kingma Wier, Pieter-Jan Plat Leeuwarden en Jouke Bosje Leeuwarden – 2. Elgar Boersma Stiens, Jelmer Westra Berltsum en Laas Pieter van Straten Feinsum 5-3 en 6-0; 3. Menno van Zwieten Heerenveen, Pier Piersma Easterlittens en Sjoerd de Jong Sint Annaparochie - 4. Tjisse Steenstra Bitgummole, Herman Sprik Leeuwarden en Cornelis Terpstra Bitgummole 4-5 en 2-6; 5. Haije-Jan Nicolay Britsum, Kees van der Schoot Sexbierum en Pieter van der Schoot Sexbierum – 6. Marten Bergsma Minnertsga, Erwin Zijlstra Easterlittens en Hendrik Kootstra Minnertsga 0-5 en 4-6; 7. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen en Patrick Scheepstra Franeker – 8. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Daniël Iseger Leeuwarden 5-3 en 6-6; 9. Jelle Attema Idsegahuizum, Erik Haitsma Wommels en Willem Heeringa Tzummarum – 10. Johan van der Meulen Bitgummole , Alle-Jan Anema Grou en Hijlke Bruinsma Minnertsga 3-5 en 0-6; 11. Hendrik Tolsma Leeuwarden, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Jan Schurer Easterein – 12. Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen, Hendrik-Jan van der Velde Bolsward en Evert Pieter Tolsma Winsum 5-4 en 6-0; 13. Dirk-Yde Sjaarda Easterein, Bauke Dijkstra Easterein en Steven de Bruin Franeker – 14. Jan-Dirk de Groot Driezum, Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie en Hans Wassenaar 2-5 en 6-6; 15. Johannes van der Veen Pietersbierum, Sip-Jaap Bos Anjum en Jelle Jaap Stiemsma Lioessens – 16. Peter van Zuiden Tjerkwerd, Allard Hoekstra Franeker en René Anema Balk 5-5 en 6-6 (Peter van Zuiden c.s. wint); Tweede omloop: 1. Enno Kingam c.s. – 4. Tjisse Steenstra c.s. 2-5 en 0-6; 6. Marten Bergsma c.s. – 7. Bauke Triemstra c.s. 3-5 en 6-6; 10. Johan van der Meulen c.s. – 11. Hendrik Tolsma c.s. 1-5 en 6-6; 14. Jan-Dirk de Groot c.s. – 16. Peter van Zuiden c.s. 5-1 en 6-2; Halve finale: 4. Tjisse Steenstra c.s. – 7. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-4; 11. Hendrik Tolsma c.s. – 14. Jan-Dirk de Groot c.s. 0-5 en 6-6; Finale: 4. Tjisse Steenstra c.s. – 14. Jan-Dirk de Groot c.s. 4-5 en 6-6.