De loting voor de 163e editie van de PC

Franeker - In de Koornbeurs in Franeker is maandagavond geloot voor de 163e editie van de PC, woensdag vanaf 9.30 uur op It Sjûkelân.

Er doen zestien parturen mee aan de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar. Voor de eerste omloop is als volgt geloot: BLOK 1 1.       Partuur                tegen          partuur
 Enno Kingma Pieter Jan Plat Jouke Bosje  Elgar Boersma Jelmer Westra Laas Pieter van Straten
 2.
 Menno van Zwieten Pier Piersma Sjoerd de Jong  Tjisse Steenstra Herman Sprik Cornelis Terpstra
 3.
 Haye Jan Nicolay Pieter van der Schoot Kees van der Schoot  Marten Bergsma Erwin Zijlstra Hendrik Kootstra
 4.
 Bauke Triemstra Dylan Drent Patrick Scheepstra  Gert-Anne van der Bos (titelhouder en PC-koning 2015) Taeke Triemtra Daniël Iseger
BLOK 2 5.
 Jelle Attema Erik Haitsma Willem Heeringa  Johan van der Meulen Alle Jan Anema Hylke Bruinsma
 6.
 Hendrik Tolsma  Jacob Klaas Haitsma Jan Schurer  Jelte-Pieter Dijkstra Hendrik Jan van der Velde Evert Pieter Tolsma
 7.
 Dirk-Yde Sjaarda Bauke Dijkstra Steven de Bruin  Jan Dirk de Groot (verliezend finalist 2015) Renze Hiemstra Hans Wassenaar
 8.
 Johannes van der Veen Sip Jaap Bos Jelle Jaap Stiemsma  Peter van Zuiden Allard Hoekstra René Anema