Bijdrage Rabobank aan kerkorgel Franciscuskerk Franeker

Franeker - De Rabobank draagt 2000 euro bij voor groot onderhoud aan het Adema kerkorgel in de roomskatholieke Sint-Franciscuskerk in Franeker.

De gift is afkomstig uit het Rabo coöperatiefonds Noordwest-Friesland. De Franciscuskerk maakt deel uit van de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie. Het orgel stamt uit de periode 1880 tot 1885 en is nog afkomstig uit de voormalige R.K. kerk te Franeker. Het onderhoud zal dit najaar plaatsvinden door Adema’s kerkorgelbouw in Hillegom en bestaat uit het restaureren dan wel vervangen van een 17-tal orgelpijpen.