Rinse Leistra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

HARLINGEN - Rinse Leistra is vanmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Roel Sluiter.

Leistra kreeg de onderscheiding bij de afsluiting van het kaatsseizoen op het kaatsveld van kaatsvereniging De Keatsbal in Wijnaldum. De 64-jarige Leistra is sinds 1984 penningmeester van de Federatie Barradeel e.o. Toen de federatie in 1998 haar 75-jarig bestaan vierde was hij lid van de jubileumcommissie. Die organiseerde een driedaags feest met diverse activiteiten. Ook tien jaar later bij het 85-jarig bestaan zat hij in de jubileumcommissie. Bij zijn afscheid van de federatie Barradeel e.o. ontving Leistra in 2015 een bondsinsigne van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB). In 1985 werd Leistra penningmeester van kaatsvereniging De Keatsbal in Wijnaldum. Met minimale middelen bereikte hij het maximale. Zo werd het financieel mogelijk dat er buiten het kaatsseizoen door leden in de sporthal gekaatst kon worden. Voordat hij toetrad tot het bestuur, was Leistra ook een verdienstelijk kaatser. Samen met zijn vrouw beheert hij ook de kantine en miste hij in eenendertig jaar nooit een kaatsweekend. Van 1995 tot 2015 was Leistra penningmeester van IJsbaanvereniging IJsmahorn Wijnaldum. Hij paste niet alleen goed op de penningen in 1997 werd er een Elfstedentocht gereden en omdat Wijnaldum aan de route ,ligt moest er van alles worden geregeld. Leistra, timmerman van beroep, maakte houten oversteekplaatsen en beschutte plaatsen voor pers en publiek. Door zijn vakmanschap werd zijn vrijwilligerswerk steeds omvangrijker en onderhield hij onder andere ook materiaal. Nog steeds maakt de vereniging gebruik van zijn expertise bij het onderhoud van de ijsbaan in Wijnaldum. Ook bij de bouw van het dorpshuis De Bijekoer verrichtte hij veel werk verricht. Zijn ervaringen in de bouw kwamen daarbij goed van pas.