Werkgroep meisjes- en vrouwenvoetbal SC Franeker verbindt teams

FRANEKER - SC Franeker heeft al een grote groep vrouwelijke leden.

De club heeft een flink aantal zeven- en elftallen meisjes en vrouwen, alleen is er voor hen nog geen goed beleid. Er is veel goodwill van enthousiaste ouders maar het onderling verband ontbreekt nog. De werkgroep meisjes- en vrouwenvoetbal SC Franeker is volop bezig dit te veranderen. Er is een beleidsplan geschreven wat in mei geaccordeerd is door het bestuur. Het doel is meer binding tussen de teams, weten wat er leeft bij de teams onderling. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Het ene team wist tot voor kort nauwelijks wat van het andere team af. ,,Jammer, want de teams kunnen veel voor elkaar betekenen. Het verbinden is één van onze doelen”, zegt Roelof van Marrum van de werkgroep. ,,We hebben hier maar liefst acht groepen dames: twee vrouwenelftallen waarvan het tweede team samenwerkt met Tzummarum, twee elftallen oudste jeugd onder 17, één elftal onder 15, twee zeventallen onder 13 en een zevental onder 11. En dan trainen er nog zo’n 5 meisjes in de jongste categorie bij de jongens mee. In totaal zo’n negentig meisjes en vrouwen. We zetten in op verbinding tussen de teams, zo zijn er nu vier meisjes van het onder 17 elftal, die bij toerbeurt training geven aan de jongste groep onder 11.” Samen met Bart Boogaard is Roelof van Marrum de motor achter de werkgroep. ,,We zien dat het werkt als de meisjes elkaar onderling beter kennen. Het stimuleert ze. We proberen tweemaal per jaar een activiteit met zijn allen te doen en zouden het liefst alle meisjes en vrouwen op één avond aan het trainen hebben. Helaas lukt dat organisatorisch nog niet. Maar daar wordt aan gewerkt. Het zou ook het mooiste zijn als alle zeventallen en elftallen tegelijk thuis zouden spelen, een soort van ‘Ladies-Day’. Ook dat is nu nog niet zo. We hebben ook een groepsapp van alle begeleiding meisjes- en vrouwen, daarin sturen we de uitslagen van alle teams. Dat is spontaan ontstaan en wordt erg enthousiast ontvangen”, zegt Boogaard.

Vertrouwenspersoon

Na de zomer is de samenstelling van de werkgroep meer definitief geworden. Maria van der Meer, zelf spelend in dames één, meldde zich aan als vertrouwenspersoon. Als er dingen spelen, kunnen de meisjes bij haar terecht. De werkgroep is nog op zoek naar een dame, het liefst een moeder, voor de jongste jeugd en een (externe) dame die als klankbord kan fungeren. ,,Iemand die niet bij de club betrokken is, maar wel affiniteit heeft met vrouwen- en meisjesvoetbal. Die vacatures zijn nog open”, aldus Van Marrum. Daarnaast slaagde de sponsorcommissie erin om zes sponsoren bereid te vinden alle meiden in trainingspakken te kleden. Voor de vrouwen was dat deze zomer al gelukt. In de loop van het najaar worden de trainingspakken op een feestelijke manier in ontvangst genomen. In de breedte wil SC Franeker groeien naar zo’n 130 tot 140 actieve speelsters. Voor de vrouwen geldt dat er een vrij stevige doelstelling ligt om in 2020 in de tweede klas te spelen. Het eerste speelt nu vierde klasse. Een andere doelstelling is een betere overgang van de meisjes naar de vrouwen: ,,We willen zorgen voor een goede overgang. Ze kunnen het misschien sportief aan, maar moeten het sociaal en mentaal ook aan kunnen.” Maar de verbinding blijft toch het hoofddoel. ,,Vorig jaar kwam een meisjesteam van het veld bij MKV in Leeuwarden, na afloop van hun wedstrijd. In hun ooghoek zagen ze op de velden daarnaast hun clubgenoten tegen Leeuwarder Zwaluwen spelen. Ze hebben de ouders overgehaald om bij de meiden te gaan kijken en aan te moedigen. Die verbinding, daar moeten we naar toe.”

Interviewtip

Heeft u zelf een leuk idee voor een interview? Dan kunt u contact met ons opnemen via redactie.frc@ndcmediagroep.nl en via 06-17 242 223. Interviews kunnen gaan over bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een hobby of andere liefhebberijen. (Tekst Suwarda Vis)