Samenwerking scholen en jongerenwerk bij SPAM

HARLINGEN - De RSG Simon Vestdijk, Maritieme Academie Harlingen en het Jongerenwerk Harlingen zijn gestart met het voorlichtingsproject SPAM.

Dat is bedoeld voor leerlingen uit de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs en richt zich op social media, pesten, weerbaarheid, alcohol en drugs. Het doel van SPAM is de kennis en weerbaarheid van de jongeren vergroten. Samen met theatergroep Smoar, de GGD en Verslavingszorg Noord Nederland (VVN) gaan jongeren aan de slag met het maken van een theatervoorstelling over een actueel onderwerp. Ook worden er lessen ontwikkeld, wordt in gesprek gegaan met de jongeren en komt er een ouderavond.

De aftrap is donderdag 13 oktober. Dan is er vanaf 13.00 uur bij de Maritieme Academie de theatervoorstelling De la Noya. Daarin worden jongeren meegenomen in een stoer en aangrijpend verhaal over groepsdruk en drugs. De la Noya (DLN) is de nieuwste hype onder jongeren. Het is vet en het is cool. Het zorgt ervoor dat je lef krijgt, dat je grenzen vervagen en dat je dingen doet die je nooit hebt durven doen.

De theatervoorstelling is speciaal voor derdejaars leerlingen. Na de voorstelling gaan de jongeren met de acteurs in gesprek.

De theatervoorstelling wordt ook nog een keer opgevoerd voor ouders. Zij gaan eveneens in gesprek over de voorstelling. VNN is daarnaast aanwezig om met de ouders te spreken over drugs en opgroeiende pubers.

Ook worden er nog twee theaterlessen gehouden voor de jongeren. Zij krijgen een theaterles over groepsdruk en het maken van eigen keuzes. Daarnaast komt er een theaterles over het nee-zeggen tegen alcohol, drugs en roken.