Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel aan vooravond Foardrachtkriich

FRANEKER - De Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel houdt maandag 7 november de jaarlijkse Foardrachtkriich voor basisscholen uit de gemeente Franekeradeel.

Ongeveer tweehonderd kinderen en dertig begeleiders zitten dan om 13.30 uur paraat in Theater De Koornbeurs in Franeker, om de deelnemers aan te moedigen.

Dit jaar doen vijf basisscholen mee met het voordragen van gedichten. Op deze scholen zijn eerst voorrondes gehouden. De beste leerlingen doen mee in De Koornbeurs. Alle deelnemers krijgen een aandenken. De winnaars krijgen een prijs.

De jury bestaat uit: schrijver Jetske Bilker, bibliotheekmedewerker Irene Kraakman en activiteitenbegeleider Aly Louwsma.

Tussen de bedrijven door geeft Sportcentrum Shape een demonstratie. De kinderen kunnen hier zelf ook aan deelnemen.

De Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel het bevorderen van de Friese cultuur en de Friese taal.