Vereniging Stedenband Franeker-Sátoraljaújhely zoekt nieuwe impulsen

FRANEKER - De 25-jarige stedenband tussen Franeker en het Hongaarse Sátoraljaújhely is afgelopen zomer gevierd.

Het is bijzonder dat de stedenband na zoveel jaar nog steeds intact is en dat er nog steeds jaarlijkse uitwisselingen tussen de beide steden plaatsvinden. Maar bij de vereniging is er ook de vraag hoe het verder moet. Een volgende vijfentwintig jaar op de wijze waarop het nu gaat, zit er niet in. De vereniging vergrijst en dunt uit, een zorg van de bestuursleden die graag een band met meer inhoud willen. Voorzitter Freerk van der Hauw vertelt: ,,Heel in het begin van de stedenband werd die gedragen door een groot deel van de Franeker bevolking. Het is ooit begonnen met de komst van een dansgroep uit Sátoraljaújhely naar de Agrarische Dagen. Er zijn toen contacten gelegd. Dat was in 1989. Die contacten hebben geleid tot de vorming van een stedenband in 1991.” In tegenstelling tot veel andere steden is er meteen gekozen voor een vereniging, zowel in Franeker als in Hongarije. In andere steden was het veelal onderdeel van de gemeente. ,,Ik denk dat het mede daardoor is dat de stedenband hier nog bestaat”, zegt Van der Hauw. Wel is er door de jaren heen veel veranderd. In het begin was het een uitwisseling van cultuur, sport, was het doel een ander land te leren kennen, te zien hoe de mensen daar leven, de cultuur leren kennen, de achtergronden en leefgewoonten en ga zo maar door. De laatste jaren is het vooral een gezelligheidsvereniging met alleen nog family-to-family uitwisselingen. Van der Hauw: ,,Het is heel gezellig. Er zijn warme banden ontstaan tussen de Hongaarse en de Franeker families. Er is zelfs een huwelijk uit voortgekomen, maar het is niet meer wat ooit de bedoeling was.” Het ene jaar komen de Hongaarse families naar Franeker, het andere jaar gaat een bus vol Franekers naar Sátoraljaújhely. ,,We hebben dan een heel weekprogramma, gaan daar bedrijven bezoeken en dergelijke. Omgekeerd ontvangen wij onze gasten op dezelfde wijze.”

Scholen er bij betrekken

De vereniging heeft geprobeerd de scholen te betrekken bij de stedenband. ,,Helaas kregen wij nul op het rekest. Erg jammer, want ik denk dat we wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. De scholen hebben wel uitwisselingen. Sátoraljaújhely is een stad die qua grootte en qua inwoneraantal gelijk is aan Franeker. We proberen nu aansluiting te vinden bij het bedrijfsleven.” Deze zomer waren de Franekers weer te gast in Hongarije. Zo’n veertig inwoners maakten de twee dagen durende reis van 1800 kilometer naar de zusterstad. Lang had de vereniging boven de honderd leden. De laatste jaren is het aantal dalende. Nu zijn er nog een dikke zestig leden. ,,Vergrijzing en geen interesse meer zijn de belangrijkste oorzaken”, zegt Van der Hauw, ,,We willen het graag weer breder aanpakken. Niet alleen als een gezelligheidsgroep, maar ook overbrengen van kennis aan elkaar. Het is lastig om geschikte doelgroepen te vinden. In het land zijn minderheidstalen, zoals het Slovaaks en wellicht is het een idee om musea en kunstenaars met elkaar in contact te brengen.” De uitwisselingen tussen de bevolking van Franeker en Sátoraljaújhely hoeven daar volgens Van der Hauw niet onder te leiden. Wie interesse heeft, kan voor vijftien euro per jaar lid worden. De reis naar Hongarije, waar de deelnemers verblijven bij een gastgezin, kost tussen de twee- en driehonderd euro voor een week. Dat is inclusief busreis en hotelovernachting onderweg. Wie meer wil weten kan informatie vinden via deze link.

Interviewtip

Heeft u zelf een leuk idee voor een interview? Dan kunt u contact met ons opnemen via redactie.frc@ndcmediagroep.nl en via 06-17 242 223. Interviews kunnen gaan over bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een hobby of andere liefhebberijen. (Tekst Suwarda Vis)