Rijdende winkel Coop enthousiast ontvangen

TZUMMARUM - Met de rollator, de boodschappentas en het boodschappenbriefje in de hand stonden een aantal bewoners voor de ingang van zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum al te wachten op de komst van de rijdende winkel van de Coop van Henk Stuiver uit Sexbierum. Nog voor de koffie even zien wat de ‘nieuwe’ winkel te bieden heeft.

Toen de deur openging, betraden de eerste klanten nieuwsgierig de winkel. Daarvoor waren zij al door Stuiver ontvangen met koffie en wat lekkers. Mevrouw Sybesma-Boonstra was de eerste klant en sprak enthousiast: ,,Geweldig, anders bestelden we onze boodschappen bij de Coop. Nu kunnen we zelf uitzoeken. Het is nog even wennen en zoeken waar alles staat, maar ik ben er blij mee.” Mevrouw De Jong-Van Dijk speurt voorzien van loep en boodschappenbriefje de winkel af: ,,Anders maakte ik ook een boodschappenbriefje en gaf dat aan de hulp mee. Nu kan ik zelf weer boodschappen doen.” Niet alleen bewoners en bewoonsters van Nij Bethanië kwamen binnen, ook omwonenden namen nieuwsgierig een kijkje. Mevrouw Van Merode woont vlakbij en werkte jaren in de nachtdienst in het tehuis, nu kwam ze koffie drinken en maaktze zij van de gelegenheid gebruik om even binnen te kijken. ,,Ik ben op zich nog wel mobiel en kan nog wel mijn boodschappen doen, maar dit is wel erg handig. Lekker dichtbij. Mijn dochter komt vanavond eten, neem ik een pak vla mee. Nu hoef ik niet meer naar de winkel.” Mevrouw Buma heeft rustig om zich heen gekeken en stond met haar boodschappen bij de kassa: ,,It liket my net sa gek.” Gerrit Terpstra woont in één van de nieuwe woningen op het terrein van Nij Bethanië, voor hem is de halte van de winkel ook erg handig: ,,Normaal gean ik mei mynskoansuster te boadskipjenyn Sint Anne, mar dit is sa moaitichtby. It is super, der mankeartneatoan.” Mevrouw Pietersma- van der Zee bestelde al haar boodschappen bij de Coop, maar is blij dat ze nu zelf weer uit kan zoeken. Ze herkent de stem van winkelman Henk Stuiver: ,,Hé wat leuk, u had ik altijd aan de telefoon als ik bestelde. Nu heb ik er een gezicht bij.” Ze wil graag een pak boerenkoolstamppot, maar dat is er even niet. ,,Donderdag is het er, wat er niet is, kunt u bij mij bestellen”,zegt Stuiver. ,,Dan neem ik het de volgende keer mee.” Stuiver. ,,Er verdwijnen in ons gebied steeds meer winkels. Je kunt wel online of telefonisch bestellen, maar veel ouderen hebben daar moeite mee. Bovendien is het voor ons heel bewerkelijk. In plaats van dat de mensen naar de supermarkt moeten, hebben wij daarom besloten naar hen toe te gaan.” De rijdende winkel staat elke dinsdag en donderdag bij Nij Bethanië van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast staat de wagen vanaf ongeveer 12.00 tot 15.00 uur op dinsdag en donderdag op de parkeerplaats van café-restaurant Het Wapen van Barradeel in Tzummarum. In Oosterbierum staat de wagen op woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij dorpshuis It Mienskar. (Tekst Suwarda Vis/Foto's Joachim de Ruijter)