Scholieren De Skeakel gouddelvers op Foardrachtkriich

FRANEKER - KBS De Skeakel uit Sexbierum is er maandag met de eerste plaatsen vandoor gegaan op de jaarlijkse Foardrachtkriich van de Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel in Theater De Koornbeurs in Franeker.

In groep 5/6 won Rixt Rondaan. Terwijl haar klasgenote Tessa de Haan tweede werd. De derde plaats was voor Harmen Zijlstra van It Iepen Finster uit Achlum. Ook in groep 7/8 won de basisschool uit Sexbierum. Daar was de eerste plaats voor Gieny Bruinsma. Terwijl Janny Goodijk, eveneens van KBS De Skeakel, tweede werd. De derde plaats was voor Fokje Molenmaker van de M.J. Tamsmaskoalle uit Tzummarum. Dit jaar deden vijf basisscholen mee met het voordragen van gedichten. Op deze scholen zijn eerst voorrondes gehouden. De beste leerlingen lazen voor in De Koornbeurs. Alle deelnemers kregen een aandenken. De winnaars kregen een prijs. De kinderen werden aangemoedigd door ongeveer tweehonderd kinderen en dertig begeleiders. De jury bestond ditmaal uit: schrijver Jetske Bilker, bibliotheekmedewerker Irene Kraakman en activiteitenbegeleider Aly Louwsma. Tussen de bedrijven door gaf Sportcentrum Shape een demonstratie. De aanwezige kinderen konden hier zelf ook aan deelnemen. De Seksje Edukaasje Frjentsjerteradiel is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel het bevorderen van de Friese cultuur en de Friese taal.