Bewoners wijk Plan Zuid praten mee over inrichting omgeving

HARLINGEN - Bewoners die willen meewerken aan het project ‘Nieuw Zuid’ in de wijk Plan Zuid in Harlingen, zijn vanaf november iedere woensdagochtend vanaf 9.00 uur welkom in de oude school aan de prinses Irenestraat 2.

In het project kunnen bewoners hun wijk zelf verder op bouwen en van daaruit kijken welke betekenis dit kan hebben voor de gehele gemeente. De Skûle Welzijn is door de gemeente Harlingen aangewezen als kwartiermaker. Op donderdag 6 maart was er een door De Bouwvereniging georganiseerde startbijeenkomst over het Nieuwe Plan Zuid in Harlingen. De eerste inventarisatie van ideeën en wensen is al eerder gemaakt. Vanaf april 2017 is het de bedoeling dat er een gevarieerd aanbod komt van laagdrempelige activiteiten voor en door wijkbewoners en overige Harlingers in gebouw C van de oude huishoudschool van de RSG. Daarbij gaat het om activiteiten zoals creatieve workshops, een kleding(ruil)beurs of boek- en puzzeluitleen. Het wijkplatform Plan Zuid heeft niet alleen al elke woensdagochtend zitting in gebouw C. Ook gaat deze maand ‘Raad en draad’ los. Dat is een kledingcafé waarbij kleding wordt gerepareerd en herstelnaaiwerk wordt verricht. Meer informatie via Peet Veldhuizen (06-46105147 en p.veldhuizen@deskule.nl) en via Herman Jillings: 06 22895708. Ook komt er binnenkort een website met informatie.