Verloting Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp bekend

WJELSRYP - De uitslag van de verloting van de Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp is bekend.

Hieronder de uitslag. 4999 1e € 450 H.Pater Winsum 1587 2e € 340 Jan Boonstra Wjelsryp 284 3e € 230 Sjoerd Post Wjelsryp 5053 4e € 120 B.Hijlkema Jorwerd 8880 5e € 100 Sch. Veenstra Wjelsryp 1661 6e € 50 H.Abma Wjelsryp 5823 7e € 50 Dales Winsum 8601 8e € 50 S.Veenstra Wjelsryp 3717 9e € 50 Joukje Visser Winsum 7652 10e € 50 Johannes van der Veer Wjelsryp