Rien Venema volgt Robert Jansen op als voorzitter stichting Ster van de Elf Steden

FRANEKER - Rien Venema volgt Robert Jansen per 31 december op als voorzitter van de stichting Ster van de Elf Steden. Jansen was zes jaar lang voorzitter.

Jansen komt in het nieuwe jaar nog wel eenmaal in actie. Hij reikt op 2 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater De Koornbeurs de Ster van Franeker en Junior Ster uit. Hij geeft de voorzittershamer door vanwege de gemeentelijke herindeling tot Waadhoeke, die op komst is. ,,Het is een nieuw speelveld waar wij als gemeente in komen. Als ik door zou gaan, zou dat voor nog eens drie jaar zijn. Dat moet je als bestuur niet willen. Door de hamer over te dragen, heeft de nieuwe voorzitter de tijd om zich voor te bereiden op Waadhoeke. Venema is uitermate geschikt voor deze rol.”

Agrarische Dagen

Venema zelf zit ondertussen ruim zes jaar in het bestuur van de Ster. Hij vertegenwoordigt momenteel de evenementen en activiteiten. Eerder al was hij voorzitter van de Agrarische Dagen Franeker. ,,In maart heb ik het bestuur al kenbaar gemaakt dat ik wilde stoppen”, zegt Jansen, die alle vertrouwen in Venema heeft. ,,In een gesprek met burgemeester Van Zuijlen, met wie je als voorzitter van de Ster regelmatig contact hebt, hebben we het gehad over het nieuwe speelveld waar wij als gemeente inkomen vanwege Waadhoeke. Ook de stadspromotie kwam ter sprake. Beide vergen in de nieuwe situatie aanpassing. Voordat je als voorzitter met je bestuur zo ver bent om dit toe te passen, ben je inclusief voorbereiding drie jaar verder. Het bestuur begreep dit. Door tijdig kenbaar te maken dat ik wilde stoppen, had het bestuur de tijd om een opvolger te vinden”, zegt Jansen die na elf jaar ook uit het bestuur treedt. ,,Om de doodsimpele reden dat je als voorzitter vind ik niet in een bestuur moet gaan zitten, als je terugtreedt.” Voor Jansen zelf spelen er ondertussen een aantal zaken. Zo is hij met een denktank betrokken bij de eventuele komst van Campus Fryslân. Dertien academische instanties werken daarin met de provincie Friesland en de Rijksuniversiteit Groningen samen om het hoger onderwijs in Friesland een impuls te geven. ,,Als dat doorzet, wil ik er graag bij betrokken zijn. Als denktank zijn we bijvoorbeeld al aan het kijken wat dit voor het kansen kan bieden met betrekking tot universiteitsverleden van Franeker en de identiteit van de stad, waarin Franeker de universiteitsachtergrond wil inzetten als promotiemiddel. Wij als denktank vinden ook dat er behoefte is om het historisch verhaal te vertellen.”

Genomineerden Ster

Ondertussen stromen de genomineerden voor de Ster van Franeker en Junior Ster binnen. Het aantal aanmeldingen ligt daarbij ongeveer gelijk aan die van de vorige editie. Aanmelden kan tot en met 24 december zaterdag via www.stervanfraneker.nl. Op deze site staan ook de eerdere winnaars. Uit alle aanmeldingen kiest een onpartijdige en in het geheim opererende commissie de uiteindelijke winnaars. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in Theater De Koornbeurs. De organisatie van het evenement is in handen van Grand Café De Doelen, de Commerciële Club Noordwest Friesland en de gemeente Franekeradeel en begint om 17.00 uur. (Tekst Jitze Hooghiemstra)