Hegesyl nu officiële naam nieuwe brug Tzummarum

TZUMMARUM - De nieuwe nieuwe brug over de Tsjummearumer feart in Tzummarum is vandaag officieel geopend. De brug heeft als naam Hegesyl gekregen. De Franeker Courant was aanwezig bij de onthulling.

In de volksmond werd de brug al Hegesyl genoemd, omdat de Hegesylsterwei er overheen loopt. De naam zelf staat er voortaan ook op. De naam van de brug is onthuld door gedeputeerde Johannes Kramer. Hij werd daarbij geassisteerd door een aantal kinderen van de basisscholen de Tamsmaskoalle en De Schalmei. De kinderen van de Tamsmaskoalle gingen vanwege de onthulling te voet naar de brug. Zij deden dat over particulier terrein van recreatiepark De Friese Wadden, om het gevaarlijke stuk weg te mijden. Kinderen van De Schalmei fietsten onder escorte van motoragenten naar de brug. Ter plekke konden de kinderen schaatsen op de door de provincie Friesland aangelegde schaatsbaan bij de nieuwe brug.

Fiets- en wandelpad

Tegelijkertijd met de opening van de nieuwe brug maakte Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum van de gelegenheid gebruik om opnieuw aandacht te vragen voor het ontbreken van een fiets- en wandelpad langs de Hegesylsterwei en Kade. Al jarenlang ijvert Tzummarum ervoor om een einde te maken aan de in haar ogen onveilige situatie. ,,Als je vanuit de kant van Franeker naar Tzummarum fietst, houdt bij Tzummarum het fietspad ineens op. Ook is er geen wandelpaden is er onvoldoende straatverlichting. Fietsers en voetgangers moeten zich dus verplaatsen over de weg tussen het overige verkeer. De oversteekplaats voor de fietsers ligt zelfs helemaal in het donker. Dit vinden wij voor fietsers en voetgangers een onveilige situatie”, zegt Gerben van der Mei van Dorpsbelang Tuzummarum-Firdgum. Van der Mei: ,,Wij zijn er nog steeds mee bezig om de situatie veiliger te krijgen. Ook zaten we al een aantal malen met gedeputeerde Sietske Poepjes aan tafel. Er zit echter geen schot in. We zijn nu druk met de reconstructie van de woninginrichting op De Buorren. Dat wordt in 2017 uitgevoerd. Daarna gaan we weer bezig met de situatie voor fietsers en wandelaars.” (Tekst Jitze Hooghiemstra/Foto’s Timen Dijkstra)