Werkgroep Franeker Vastgoed van Start, website binnenstad nagenoeg klaar

FRANEKER - Vanuit het binnenstadsmanagement start deze maand de werkgroep Franeker Vastgoed.

De werkgroep bestaat uit: Koos de Wit (gemeente Franekeradeel), binnenstadsmanager Olaf Busch en de ondernemers Gerard van der Helm, Bernard Siesling, Stephanus Idzinga en Dennis Mous van Spare Space die met succes bemiddelt tussen eigenaren en starters. Tijdelijk schuift ook de stichting DBF aan vanuit hun opdracht van de provincie en gemeenten om oplossingen voor leegstaande panden te ontwikkelen. In de werkgroep worden lege panden in het centrum in kaart gebracht, om hier gericht oplossingen voor te vinden. ,,Zoals door eigenaren te benaderen over hun probleem. De oplossing voor een leegstaand winkelpand kan soms een andere zijn dan het vinden van een nieuwe retailer.” Dat schrijft binnenstadsmanager Olaf Busch in het binnenstadsmanagement bulletin. Er wordt onder andere aan gedacht om de leegstaande panden om te bouwen naar woonruimte. ,,Ook proberen we leegstand te voorkomen door mogelijke bedrijfsbeëindigingen te signaleren en mee te denken over de toekomst van de onderneming”, zegt Busch. Daarnaast wordt ook gekeken naar woningen. Die noemt Busch belangrijk voor het beeld en de leefbaarheid van de binnenstad. ,,Het gaat niet alleen om invullen van leegstand, maar ook om het aanpakken van verwaarlozing.” Busch: ,,Andere partijen die een rol kunnen spelen bij het oplossen van problemen zoals de financiële sector, corporaties en makelaars zullen we om advies vragen wanneer dat nodig is.”

Herinrichting Breedeplaats en fontein

Ook is in de Projectgroep Binnenstadsmanagement vastgesteld dat het versterken van de verblijfsfunctie en de verbinding tussen de Dijkstraat en de Voorstraat erg belangrijk is voor de toekomst van de binnenstad. Silvester Adema heeft ondertussen een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Breedeplaats. Ook de fontein in het kader van het project ‘11 fountains’ van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 krijgt hierin een plek. Het ontwerp wordt nog met een aantal belanghebbenden besproken. Het is de bedoeling dat het op 18 of 19 januari 2017 wordt gepresenteerd. Dan zal ook de Fransman Jean-Michel Othoniel zijn ontwerp voor de fontein onthullen en toelichten. Over de precieze datum, tijdstip en locatie volgen nog nadere berichten.

Uitkomsten binnenstadsschouw

Andere zaken die aan de orde kwamen in het binnenstadsmanagement zijn de Franeker Verwent Stadswandeling/schouw op 14 november, waarbij een groep van vijftien ondernemers en mensen van de gemeente Franekeradeel samen keken hoe de binnenstad er bij ligt. Ook de komst van drie ‘Margot’s’ naar Franeker is besproken. Bij de schouw is bekeken of er kwaliteit en toewijding vanaf straalt in de binnenstad of dat er nog wat moet gebeuren. Geconcludeerd werd dat de Franeker binnenstad prachtig is, maar dat bezoekers niet ontmoedigd mogen worden door een ongastvrije ontvangst, smerige stoepen en verwaarloosde panden. De belangrijkste uitkomsten waren: de ontvangst op de belangrijke parkeerplaats Bloemketerp (bij de AH/Lidl) is niet gastvrij. Het is niet duidelijk waar de binnenstad ligt en je wordt niet welkom geheten. Voetgangers en automobilisten worden niet gescheiden wat een onveilig gevoel geeft. Verder is niet duidelijk waar de blauwe zone is. Dat laatste is de volgende dag al door de gemeente aangepakt. Ook valt er veel te verbeteren als het gaat om schone en hele openbare ruimte. Vooral de stegen vragen meer aandacht. Verder zijn bovengrondse afvalcontainers uit de tijd. Busch: ,,Franeker is een historische stad, maar middeleeuwse luchtjes kunnen we zeker in deze tijd niet gebruiken.” Daarnaast verdient het uiteinde van de Dijkstraat een visie. Nu is onduidelijk wat de functie is. ,,We nemen dit mee in de voorstellen voor de aanpak van de binnenstad”, aldus Busch. Verder moet de ,,ruïneuze entree van de voormalige Wibra in de Dijkstraat” in overleg met de eigenaar aangepakt worden. Er werden meteen creatieve voorstellen gedaan om er aan marktkraampjes de ruimte te bieden. Of dat gebeurt, is niet bekend. Ook is het binnengebied van Ockingahiem vervuild. Dat gebied vraagt volgens de deelnemers aan de schouw om een integrale visie. ,,Maar daar zullen toch vooral de eigenaren een stap moeten zetten.”Busch: ,,Ook is er in de binnenstad een veelheid aan verwijsbordjes, sommige best wel mooi, sommige niet. Daar moet de bezem doorheen.” Tenslotte zijn er (ooit) in het kader van de Elfsteden wandelroute met witte verf peilen geschilderd in Franeker. ,,Die moeten natuurlijk verwijderd worden en daarna alleen nog maar met gemakkelijk oplosbare verf terugkomen.”

Margot’s

Als aanvulling op de stadsschouw kwamen er begin december drie ‘Margot’s’ naar Franeker. Dat gebeurde op uitnodiging van Sippie Dijk. Zij is lid van de Projectgroep Binnenstadsmanagement. De Margot’s staan voor de doelgroep waar Franeker volgens de deskundigen interessant voor kan zijn: cultureel geïnteresseerd, heeft wat te besteden, is altijd op zoek naar iets verrassends, heeft een interessante baan (al dan niet in deeltijd), voelt zich nog jong, communiceert veel over wat ze allemaal beleeft en is kritisch, want ze komt op veel plekken. De Margot’s zijn zelf afkomstig uit Amersfoort, Amsterdam en Groningen. De dames waren vooral positief over de vriendelijke sfeer in de winkels. Dat is in grote steden volgens hen wel eens anders. Ook het merkenaanbod noemden zij verrassend. Busch: ,,Het belangrijkste waren natuurlijk de tips voor verbetering: langere parkeerduur, meer groen in de stad en organiseer meer arrangementen. Zij adviseerden om het winkelen te combineren met een stadswandeling of een bezoek aan het Planetarium. Daarnaast vonden zij ook schone stoepen belangrijk. Genoeg informatie dus, om in 2017 gezamenlijk de schouders er onder te zetten.”

Franeker verleidt

Busch noemt het daarnaast in het kader van ‘Franeker verleidt’ belangrijk om een attractief aanbod van evenementen en activiteiten en het organiseren van fraaie stadsdecoratie als bloemen en verlichting in de benen te houden. Hoewel dat volgens hem niet gemakkelijk is. ,,Veel werk is vrijwillig en de bomen groeien niet tot in de hemel. Toch is het noodzakelijk dat dit slaagt, zo is in de Projectgroep Binnenstadsmanagement onderstreept. We hebben vastgesteld dat dit alleen kan wanneer er scherpe keuzes worden gemaakt en activiteiten goed begeleid worden. Denk hierbij aan publiciteit en afstemming. In 2017 wordt de organisatie van activiteiten en evenementen in Franeker beter in staat gesteld keuzes te maken en voor begeleiding te zorgen.” Centraal daarin staat het al bestaande clusteroverleg, waarin ondernemers dit onderwerp maandelijks bespreken. Het zogenaamde Clusteroverleg 2.0 betekent dat er gericht geprogrammeerd gaat worden. Busch: ,,Dat betekent samen vaststellen wat het beste bij de Academiestad Franeker past en aan welke eisen voldaan moet worden om de 9+ ervaring die we nastreven waar te maken. Dit jaar wordt het jaar waarin deze nieuwe werkwijze op gang moet komen.”

Website Franeker

Verder wordt de komende weken druk gewerkt aan de content voor de nieuwe website van Franeker. De Stichting Ster van de Elfsteden is hier druk mee bezig. Op de site wordt Franeker vanuit storytelling en de omgeving gepresenteerd. Hoe de site gaat heten, wordt nog bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat het bij de insteek gaat om ‘beleving’, ‘aanbod’ en ‘boeking’ aan elkaar te verbinden door directe koppelingen te maken met de grotere en bekendere portal sites. Hiervoor zijn, in afstemming met de regio, concrete gesprekken gaande met Merk Fryslân en de NDC Mediagroep. Busch: ,,Het doel is om in januari de site in de basisopzet te kunnen lanceren en kort daarna de eerste koppeling(en) met een centrale databank/portal site te realiseren.” De eerstvolgende vergadering van de Projectgroep Binnenstadsmanagement is op 11 januari. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met binnenstadsmanager Olaf Busch via info@olafbusch.nl.