Burgemeester Roel Sluiter haalt geluk en boosheid aan in nieuwjaarstoespraak

HARLINGEN - Burgemeester Roel Sluiter heeft maandag zijn nieuwjaarstoespraak gehouden in Trebol. Hij ging onder andere in op wat geluk is en op wat boosheid inhoudt.

Hieronder de tekst. Ook dit jaar hebben we weer een bijzonder rustige nieuwjaarsviering meegemaakt, echt een mooie traditie is dat. Mijn vrouw en ik zijn na twaalven nog even de stad doorgelopen maar alles was rustig, op een enkele eenzame vuurwerkafsteker na. Een bijzonder mooi moment was toen dwars door het vuurwerk heen scheepstoeters begonnen te loeien, een prachtig maritiem geluid door de knallen heen en ik dacht zelfs een moment, maar dat heb ik me natuurlijk alleen maar verbeeld, even de misthoorn te horen.... En verder niets dan vrede in het stadsje. De politie en de brandweer dank ik evenwel voor hun oplettendheid en waakzaamheid want er hoeft maar dit te gebeuren en er is wel iets aan de hand. Dames en heren, het was een productief jaar voor Harlingen: Om eens wat te noemen: het Hannemahuis trok in dit jaar 10.786 bezoekers, afgezien van het Rembrandtjaar 2014 meer dan ooit tevoren. Maar nog veelzeggender: in tegenstelling tot alle andere gemeenten om ons heen is Harlingen in 2016 gegroeid in inwonersaantal: we hebben er 53 inwoners bij! Goed gedaan! Hoe dan ook, het gaat goed met Harlingen! Allemaal hartelijk welkom dus op deze nieuwjaarsbijeenkomst! Het College van B&W heeft u zojuist al bij binnenkomst een gelukkig nieuwjaar gewenst maar ik wil u vanaf deze plaats graag nogmaals allemaal een heel succesvol, gezond en gelukkig 2017 wensen en ik spreek de hoop uit dat het u niet alleen allemaal persoonlijk voor de wind mag gaan, maar dat het ook voor de gemeente Harlingen, voor de stad en de dorpen een heel gelukkig nieuwjaar mag worden.

Politiek correct

Ik hoop ook dat u fijne feestdagen hebt gehad en waarschijnlijk houdt u die fijne sfeer nog even vast onder de winterboom al zal de feeststol inmiddels wel op zijn. Politiek correct, vindt u niet? Maar wat een onzin: u zat gezellig bij de kerstboom en u at van de kerststol en straks, eind mei, is het Ramadan en dat noemen we ook geen ‘hongerweken’, die feesten kunnen in ons hoe dan ook multiculturele land rustig naast elkaar bestaan, laten we daar niet zo krampachtig over doen. Daar wordt niemand gelukkig van. Een gelukkig nieuwjaar dus. Maar wat is geluk? Geluk, we gebruiken het woord heel gemakkelijk en vaak maar het is een gecompliceerd iets. Paul Witteman heeft er een hele serie programma's over gemaakt: zijn zoektocht naar wat mensen gelukkig maakt. En als je op ‘geluk’ googelt dan krijg je een onafzienbare massa hits. De eerste is meteen al raak trouwens: ‘geluk kun je trainen’, staat daar. En dan blijkt meteen dat geluk op z'n minst twee betekenissen heeft. Geluk dat alles een beetje meezit, dat alles lekker loopt en niet alles mislukt wat je onderneemt en er is geluk als bij het winnen van een prijs in de loterij -is er hier iemand die echt zo'n fijne grote prijs heeft gewonnen? Tenminste van een paar ton, bedoel ik dan? Niet? Nou, dat heet dan ‘pech’ en daar kun je niks aan doen, en de mensen die bij de aanslagen van het afgelopen jaar net niet aanwezig waren, die hebben geluk gehad, dat is geluk dat je niet kunt trainen. Maar dat andere geluk tot op zekere hoogte wel. Als je vertrouwen hebt in jezelf en je kijkt een beetje optimistisch naar de wereld om je heen, als je gelooft in wat je doet en als je weet dat je samen met anderen verder kunt komen, dan is de kans groter dat het je meezit dan wanneer je jezelf een sukkel vindt en naar de buitenwereld kijkt als een geheel van mislukkingen en mislukkelingen. En die twee dingen hebben met elkaar te maken: mensen die niet zo gunstig over zichzelf denken, zijn eerder geneigd te denken dat ook van de rest van de wereld maar weinig deugt. Ik vrees dat er in ons land op dit moment een boel mensen rondlopen die het niet zo met zichzelf getroffen hebben en daarvan anderen de schuld geven en die nu dus boos zijn. Soms lijkt boos zijn tot een soort behoefte, een trend, soms zelf tot een vaardigheid uit te groeien: kijk naar de politiek; als je maar boos genoeg bent, haal je de pers het best, tel je eigenlijk nog wel mee als je niet ontzettend boos bent op alles waar we in zijn terechtgekomen? Boos over alles, boos op de kerstboom of op Zwarte Piet omdat-ie zwart is of juist niet, boos om wat maar half begrepen wordt omdat het Facebook-kennis is, en soms boos omdat dat terecht is, maar dat verdrinkt dan al te snel in al die andere boosheid. Als we daar nog langer mee doorgaan, worden we volgens mij te boos tegen elkaar en dat maakt ons zeker niet gelukkig. We vertekenen zelf de werkelijkheid en maken die welbewust slechter en donkerder dan die is. Zo'n samenleving wordt er niet gelukkiger op en zo'n niet gelukkige samenleving zal minder succesvol, minder productief en minder creatief zijn.

‘Minder, minder’

‘Minder, minder’, zal ik maar zeggen, maar dat willen we niet! Ik hoop voor 2017 dat we die ‘boosheids-trend’ om kunnen buigen en dat we er in die zin een gelukkig jaar van maken. Als we dat willen, kunnen we dat. (En bij deze mooie verwachting klinkt ver op de achtergrond stiekum het zoete geluid van de misthoorn die ons de weg wijst, luister maar eens goed) Maar laten we voordat we vooruit blikken, nog even terugkijken op 2016. Hoe gelukkig was 2016, en ik bedoel nu vooral onze gemeente, hoe gelukkig was Harlingen? Als we naar het functioneren van onze kleine (maar groeiende!), bestuurlijk zelfstandige gemeente kijken, dan kom ik tot dezelfde conclusie als vorig jaar: we doen het niet zo gek. Onze financiën zijn goed op orde, we hebben dit jaar een begroting afgeleverd die er ronduit goed uitziet, we hebben in tegenstelling tot vele andere gemeenten ruimte voor nieuw beleid.

Verdieping N31

De verdieping van de N31 vordert gestaag, het af en toe hinderlijke heien is gedaan en het werk ligt op schema. Als je er eens gaat kijken, zie je wat een indrukwekkend gecompliceerde klus dit is en ik denk dat een compliment voor Ballast Nedam, de provincie, Rijkswaterstaat en de werkers van onze gemeente op z'n plaats is dat dit allemaal zo voorspoedig verloopt. Het moet natuurlijk geen echte winter worden. Een Elfstedentocht zou natuurlijk een ramp zijn, want dan is vertraging onvermijdelijk maar tot nu toe gaat alles goed en misschien kunnen we volgend jaar op een prachtig voltooid proces terugzien. We staan vlak voor het einde van het proces om te komen tot verzelfstandiging van onze haven. Dat is een weerbarstig proces geweest en we zijn nog niet helemaal aan het einde. Maar als we zien dat er in de industriehaven de afgelopen tijd meer kavels zijn verkocht dat in de tien jaar daarvoor, dan is dat een goed teken en zal dat zeker helpen om van dat nieuwe havenbedrijf een succesvolle en florerende onderneming te maken. Als we verder naar het havengebied kijken, zien we prachtige ontwikkelingen op de Willemshaven. De onzekerheid over de komst van de cruisesteiger is weg: hij komt en niet alleen voor de cruise-schepen, ook voor de schepen van de historische bruine zeilvaart, zeg ik er voor alle duidelijkheid maar even bij. De loodsen op de Willemhaven zullen een nieuwe bestemming krijgen en we mogen hopen op nieuwe activiteiten en bedrijvigheid waardoor het hele gebied voor Harlingen maar ook zeker voor iedereen die onze mooie stad bezoekt, aantrekkelijker zal worden. (Laten we er trouwens ook voor zorgen in het komende jaar dat die slepende kwestie rondom het zilvergrijze poeppaleis tot een bevredigend einde komt -en meer moeten we er hier ook maar niet over zeggen). Klapstuk was natuurlijk het Entrepotgebouw dat we nog maar onlangs konden openen: een prachtig hersteld gebouw en een schitterende voorziening voor de stad. En we weten nu: soms heeft succes ook een moeder! En dan het sociaal domein. Het kwijtscheldingsbeleid voor de minima is verruimd. Dat lost het probleem van armoede in onze gemeente niet op maar kan hier en daar wel degelijk tot verlichting leiden. Dat geldt ook het werk van de gebiedsteams in onze wijken. Zij zijn daarin steeds effectiever, ze worden vaker gezocht en gevonden om soms nijpende problemen van mensen op te lossen of een uitweg te bieden. Er is door de gemeente ook extra in die gebiedsteams geïnvesteerd en dat werkt positief. We hebben in de afgelopen jaren vaak onze zorg uitgesproken over de situatie waarin onze jongeren verkeerden. We hebben daarin lang op een niet zo mooie plaats op de slechte lijstjes gestaan als het gaat om gezondheid en sociale en emotionele achterstanden. Het laatste rapport van de GGD terzake laat een ander verhaal zien: op bijna alle terreinen scoort onze jeugd net bovengemiddeld: een stimulans voor ons jeugdbeleid. En als we het dan toch over jeugd hebben; afgelopen jaar was de voltooiing van de Hofschool een feit en die verbouwing is zeer geslaagd; resultaat van een zeer forse investering in het onderwijshuisvestingsbeleid. Het is slechts een greep...maar niet een ongelukkige... We zijn goed op weg en het is zaak dat vast te houden, het niet weg te gooien om betrekkelijk onbenullige wissewasjes die je in de politiek soms zo maar hebt. Kijk, stel dat het volgende gebeurt; dat ineens blijkt dat we door de Russen gehackt worden, dat zou helemaal een goed teken zijn, dan gaat het echt ergens over... We zullen zien wat 2017 brengt. Maar wat hebben we nog meer beleefd, het afgelopen jaar? Er waren hoogtepunten; in juni het koninklijk bezoek aan noordwest Fryslân, 's ochtends gestart in de stromende regen, uiteindelijk 's middags in Harlingen was het schitterend weer. We moeten ervan uitgaan dat de koning en de koningin het leuk hebben gevonden want we zijn als betrokken burgemeesters uitgenodigd voor de nieuwjaarsontvangst in het Paleis op de Dam. Ik zal de hartelijke groeten van u allemaal doen. We hadden probleemloze Visserijdagen, ook met fantastisch weer, het was sowieso prima weer bij al onze prachtevenementen. Mijn vrouw en ik hebben deze zomer wel een paar uitstapjes gemaakt maar hebben toch een groot deel van onze vakantie in Harlingen doorgebracht en het blijkt: je kunt in de zomervakantie prima in Harlingen zijn: dat zouden nog meer mensen moeten doen! Helaas, helaas sloot die mooie zomervakantie af met een absoluut dieptepunt.

Dodelijk ongeval

De laatste zondag van de vakantie toen we tussen de regenbuien door wel en niet in de tuin zaten, klonken er ineens overal sirenes en ik was al op weg naar de telefoon toen die ook ging: een ongeval op een charterschip in de havenmond en het was ernstig werd me verteld. Ik ben er direct heen gegaan en u kent het verschrikkelijke verhaal: drie Duitse toeristen, deel uitmakend van een groter gezelschap, waren op slag gedood door een afgebroken en naar beneden stortend deel van de mast. Drie doden in een klap ten gevolge van een dom ongeluk, zo ongelukkig treft het niet vaak. Er was niets meer aan te doen en toch moest er een heleboel gedaan worden. Er moest snel eerste onderzoek gedaan worden, de stoffelijke overschotten die nog onder witte lakens op het dek lagen, moesten geborgen worden, de nabestaanden moesten worden opgevangen en Slachtofferhulp geregeld, de terugreis van een deel van het gezelschap, de overnachting en vervolgens de terugreis van een ander deel....dat alles onder het besef van de vreselijke gebeurtenis die zich had voltrokken. Ik was diep onder de indruk van de samenwerking tussen politie en brandweer: zonder een rimpeling, zoals mensen die aan een half woord genoeg hebben en u snapt: dit is wel werk dat je naderhand mee naar huis neemt. Ik was op zorgvuldige afstand van de stoffelijke overschotten gebleven, ik had daar ook niks bij te zoeken, maar de brandweerlieden die ze van het schip moesten verwijderen, dat is iets heel anders, dat blijft je bij.... Dit was het ergste wat ons is gebeurd, denk ik.

REC

Jawel, we hebben ook last gehad van de REC en de overmaat aan uitstoot van die prachtinstallatie. Het heeft ongerustheid en kwaadheid gewekt en op een bijeenkomst van ‘Afvaloven Nee’ in Trebol werd daar ook luidkeels uiting aan gegeven. Terecht, leek me. En het heeft er mede toe bijgedragen dat er een begeleidingsgroep en werkgroepen zijn ingericht om maatregelen voor te bereiden die de noodlottige samenhang tussen elke storing in het systeem van de REC en meteen verhoogde uitstoot van dioxines en wat er niet meer voor ellende uit die pijp kan ontsnappen, moet tegengaan. Ik verwacht er verbetering van maar durf niet te beloven dat het ons ooit zal lukken het volledig rustig te krijgen met of zonder REC. Er gebeurden ook mooie dingen op zee waarbij Harlingers waren betrokken, zij het hier ver vandaan. In de Egeïsche Zee was in dit voorjaar sprake van een noodsituatie door de vluchtelingenstroom, voornamelijk uit Syrië die via gammele bootjes en alles wat kon varen en wat niet kon varen de oversteek waagden van Turkije naar Griekenland. Velen haalden die overtocht niet en in ieders geheugen staat de prent van dat kleine dode jongetje op het strand gegrift. Onze mannen van de KNRM zijn erheen gegaan in een manmoedige poging een bijdrage ter leniging van de nood te leveren. En dat is ze gelukt. Ze hebben in die zee rondgevaren, hebben mensen gered maar hebben vooral Grieken geleerd hoe te redden en hebben er een Nederlandse reddingsboot achtergelaten waarmee gered kan worden. Inmiddels is er een daadwerkelijk reddingsstation op het eiland Kos waar onze stadgenoten aan het werk zijn geweest. Een zeldzaam staaltje moed en inzet van deze mensenredders, zoals wij ze hier in onze Waddenzee natuurlijk allang kennen. We kwamen natuurlijk al eerder in aanraking met de vluchtelingenkwestie.

Geen AZC

Dit jaar bereikte ons het daadwerkelijke verzoek van het COA om een AZC in onze gemeente te vestigen. We kunnen van dit lange verhaal een kort verhaal maken: de vluchtelingen komen niet en dat AZC ook niet. Maar ik was verheugd en onder de indruk van de wijze waarop in alle geledingen van onze samenleving hier in Harlingen de discussie is gevoerd: zonder een onvertogen woord, lang niet altijd vanuit dezelfde opvatting maar met respect voor elkaar. En als het nodig was geweest, dan was het met alle vrijwilligers die zich al gemeld hadden, gelukt en was het goed gegaan, daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk hebben we vanuit Harlingen afgelopen jaar ook naar de buitenwereld gekeken. We hebben daar dan zelf weinig invloed op, het beroert ons wel en het heeft wel invloed op ons al weten we nog totaal niet hoe. Verbazende en verrassende dingen; niemand geloofde aan de Brexit; hij kwam er wel, niemand geloofde in Trump; hij wordt op 20 januari geinaugureerd. En dat mensen zo intens bedorven zijn dat ze met vrachtwagens op mensen inrijden om zoveel mogelijk willekeurige doden te maken, dat had voor Nice en Berlijn ook niemand van tevoren kunnen bedenken. En natuurlijk zijn daar de beelden van het lijden in Aleppo... en sinds gisteren opnieuw Istanboel. En het gaat maar door... De wereld om ons heen wordt harder en onaangenamer. Conflicten zijn van alle tijden maar opnieuw -het is in de geschiedenis wel eerder gebeurd- lijkt de overheersende neiging problemen en meningsverschillen zo groot mogelijk te maken in plaats van ze klein te houden, en daarin steeds de meest extreme positie te kiezen. Dat gebeurt tussen Rusland en Amerika, het gebeurt in de Nederlandse politiek, het gebeurt bij het geschreeuw en gejammer op Facebook en Twitter. En dan is het ineens weer dichterbij ons, die boosheid waar ik het al over had. We worden daar allemaal samen niet beter van, het zal ons geen enkel succes opleveren en we worden al helemaal niet zo gelukkig als we elkaar zojuist nog toewensten. Als ik een werkelijke hoop voor 2017 heb, naast de gezondheid die nu eenmaal de voorwaarde voor alles is, dan is het dat er een kentering optreedt in dat gescheld en geschreeuw en het onnadenkend geroep. Hier en daar denk ik die kentering te zien: we zijn er wel een beetje klaar mee, het wordt vervelend, doe maar weer normaal..... Er is natuurlijk nog veel meer om naar uit te kijken, het komende jaar..

Tall Ships

Het wordt vooral een jaar van voorbereiding volgend jaar; voorbereiding op de Tall Ships Race in 2018 met de Kick Off op 8 april, de voorbereiding op Culturele Hoofdstad 2018, die bij ons natuurlijk heel veel met de Tall Ships Race en alle Sail evenementen te maken zal hebben, de voorbereiding op de uitreiking van de Anton Wachterprijs 2018 waar we in het kader van Culturele Hoofdstad een reünie van alle winnaars tot nu toe aan willen vastknopen: als dat zou lukken zou dat een ongekende bijeenkomst van de crème de la crème in de Nederlandse literatuur in onze stad betekenen. Het zou in een keer een gebeurtenis van nationale culturele betekenis zijn. O ja, nog iets: we zullen ons ook moeten voorbereiden op de nieuwe en tijdige feestverlichting van 2017! Sorry maar dit moet even: wat een aanfluiting dat het ons niet gelukt is om tijdig fatsoenlijke feestverlichting op te hangen. En tijdig betekent dat het hangt voordat Sinterklaas aankomt en niet twee dagen voor de kerst. Maar laat ik nu niet zelf boos worden, maar we kunnen voor onze prachtige stad wel even wat beter ons best doen en eindelijk eens wat handiger samenwerken. Het is ook niet gemakkelijk en soms zien we het niet zo scherp, komt zeker door de mist die hier zo vaak.....zou een misthoorn..... Dames en heren, het wordt tijd dat ik een einde aan dit verhaal maak, we hebben nog meer te doen en u wilt elkaar nog even de hand schudden en een borreltje drinken. Ik heb geprobeerd het een beetje luchtig te houden en me vooral te concentreren op wat goed gaat. En dat is veel en, ik heb het eerder gezegd, in Harlingen hebben we goud in handen. Laten we dat koesteren, vasthouden en samen zorgvuldig bewaren ook als de tijden rondom ons ruwer en onvoorspelbaarder worden. Ik wens u een prachtig 2017.