Gemeente Harlingen start pilot burgerbegroting

HARLINGEN - De gemeente Harlingen start dit jaar een pilot burgerbegroting. Inwoners en ondernemers ‘krijgen’ daarbij voor 100.000 euro aan ruimte in de begroting voor eigen wensen en ideeën.

De gemeente zegt via de burgerbegroting haar samenleving meer te willen betrekken bij de totstandkoming van beleid.

Binnenkort ontvangen honderd Harlingers de uitnodiging om het beschikbaar gestelde bedrag te verdelen over negen thema’s. Dait zijn onder andere: veiligheid, verkeer en parkeren, onderwijs, zorg, welzijn en inkomen en wonen en inrichting van de ruimte.

Als de budgetten per thema zijn bepaald is het voor iedereen mogelijk wensen en ideeën aan te leveren. Alle ingediende wensen en ideeën worden door de gemeente getoetst op haalbaarheid.

Vervolgens is het voor iedereen mogelijk te stemmen op de beste ideeën per thema. De ideeën en wensen met de meeste stemmen worden daadwerkelijk opgenomen in de programmabegroting van 2018.

Het College stelt de begroting vast in september. In oktober volgt het besluit door de gemeenteraad. Als die instemt met de begroting, worden de opgenomen ideeën in 2018 uitgevoerd.

De pilot is te volgen via www.harlingen.nl/burgerbegroting.