Kinderen CBS de Fugelsang en OBS Lyts Libben maken kennis met trendy sporten

BERLTSUM - De leerlingen van CBS de Fugelsang en OBS Lyts Libben in Berltsum nemen de komende weken deel aan naschools sporten.

Groep drie tot en met acht uit Berltsum kan daarbij deel nemen aan trendy sportactiviteiten en nieuwe spellen. Ook leren zij ins en outs over sport. Ondertussen hebben al vijfentachtig kinderen meegedaan aan de eerste les freerunning. Dat is een sport waarbij het er om gaat zo snel en spectaculair mogelijk van A naar B te komen. De eerstvolgende lessen zijn op donderdag 9 en donderdag 18 februari van 15.30 tot 16.30 uur in de Bredeschool in Berltsum. De sportactiviteiten worden begeleid door vakleerkrachten gym Sander Hoekstra, Luca Spin en Nik Hoving van het Beweegteam Menameradiel. Zij streven er naar om dynamische, uitdagende en veilige lessen aan te bieden en zichtbaar te zijn in de buurt, zodat kinderen ook na schooltijd gaan bewegen. Het Beweegteam Menameradiel is actief in het reguliere gymonderwijs op de basisscholen en in de verenigingsondersteuning en ontwikkelt sportprogramma’s voor de doelgroep 0 tot 99 jaar.