COLUMN | Een wandeling van 290 kilometer heen en ook weer terug

Franeker - In 1830 besloot het zuiden van de Nederlanden dat het niet langer deel wilde uitmaken van het koninkrijk.

België moest een soevereine staat worden met een eigen koning. Koning Willem I was het daar volstrekt niet mee eens en trok op 2 augustus 1831 op om de zuiderlingen te dwingen hun droom van onafhankelijkheid op te geven. Willem I sneed met zijn leger als een mes door de boter, maar rekende buiten de Fransen, die de Belgen te hulp schoten. Op 12 augustus gooide Willem I het bijltje erbij neer en was de Tiendaagse Veldtocht beëindigd. Maar Willem gaf de moed niet helemaal op en bleef de citadellen van Maastricht, Luxemburg en Antwerpen bezetten. En hier komt Lammert Lammerts Hofstra op het toneel. Hij was een eenvoudige boerenzoon uit Welsrijp. Omdat de Fransen de citadel van Antwerpen wilden ontzetten, moesten er vijfduizend dienstplichtigen naar het zuiden om de citadel te verdedigen. Lammert kreeg ook een oproep én een landkaart van de Nederlanden (niet groter dan een A3-tje). Hiermee moest hij, lopend, zijn weg zien te vinden naar Antwerpen. Het beleg eindigde dramatisch. De Fransen beschoten de citadel vierentwintig dagen onafgebroken. De Hollandse soldaten werden alle krijgsgevangen genomen en moesten een half jaar doorbrengen in Noord-Frankrijk. Na dat half jaar gevangenschap liep Lammert weer terug naar Welsrijp. Eenmaal thuisgekomen bleek dat zijn beide ouders waren overleden. Van een oom kreeg hij een marskramerskist, waarmee hij langs de deuren garen en band ging verkopen. Nadat Lammert wat kapitaal had vergaard, kocht hij een winkelpand aan het Vliet in Franeker. Hier dreef zijn vrouw de manufacturenzaak. Zelf bleef Lammert tot zijn tachtigste sútelen. Lammert trouwde vier keer en kreeg tien kinderen. Hij bereikte de eerbiedwaardige leeftijd van 92 jaar. Die wandeling van 290 kilometer en weer terug had hem dus uiteindelijk niet veel kwaad gedaan. De heer Lammert Hofstra uit Franeker schonk het museum een portret van zijn overgrootvader, het linnen landkaartje en een aantal herinneringsmedailles. Museum Martena heeft een kleine tentoonstelling gewijd aan dit bijzondere verhaal van een ‘gewone’ Franeker.