Jong en oud actief bij Loop voor Hoop

ACHLUM/HITZUM - Jong en oud heeft vandaag meegedaan aan de Loop voor Hoop van de protestantse gemeente Achlum/Hitzum.

Jeugdouderling Gerrie Talsma gaf om klokslag 10.00 uur het startsein. Zij deed dat in de kerk van Achlum. Jongeren van de jeugdclub hadden voor de gelegenheid een filmpje gemaakt, door een aantal mensen in het dorp te vragen wat voor hen vrede betekent. Na deze inleiding begon de loop met de eerste stap, de stap van de verwondering. Dominee Margarithe Veen legde uit dat de Bijbel daarmee begint. Vanuit die verwondering gingen de aanwezigen op weg naar de Oude Smederij. Daar volgde de tweede stap, de stap van het verdriet en de zorg die mensen hebben. Er werd stilgestaan bij de nood van mensen, zoals vluchtelingen en kinderen in de knel. Op weg naar de volgende stop konden de deelnemers daarover nadenken of daarover in gesprek gaan met elkaar. Deze weg leidde naar de stilte in een schuur midden in het dorp. Hier werd de deelnemers gevraagd echt stil te zijn, terwijl in stilte kon worden gezeten of kon worden gebeden, een kaars kon worden aangestoken, een gebed kon worden opgeschreven of in stilte teksten op de posters konden worden gelezen. Vanuit die Stilte liepen de deelnemers naar de laatste stap, de stap van het geloof in verandering. De loop hield vanuit de verwondering niet op bij de nood, de zorg en het verdriet die mensen tegenkomen in hun bestaan, maar ging verder om verhalen van verandering en hoop te horen. Daarvoor waren vier gasten uitgenodigd om te vertellen over een weg door de zorg heen naar nieuwe wegen. Jongere Jesse van der Molen vertelde over zijn ervaring bij Vluchtelingenwerk. Jitty van der Werf uit Hitzum en de Syrische Joumaa vertelden over hun ervaringen met en als vluchteling. Anke Sohne vertelde over de stichting die in Easterlittens een huis heeft gekocht voor een Syrische familie. Terwijl Henny en Hendrik Schukken uit Hitzum vertelden over pleegzorg. De Loop voor Hoop werd afgesloten met het lied Geef mij nu je angst van André Hazes, dat ooit ook bij The Passion klonk. Dominee Veen hoopte tot slot dat de loop laat zien dat mensen steeds weer op weg mogen gaan met tekenen van hoop, naastenliefde, rechtvaardigheid en vrede, zelfs door de nood heen. Daarom klonk tot slot een Ierse zegenbede voor onderweg.