Helpende hand ouderen bij langer thuiswonen

FRANEKER - De Skûle Welzijn introduceert medio januari 2017 een nieuwe dienst voor senioren in de gemeente Franekeradeel.

Dan gaan seniorenconsulenten op huisbezoek bij ouderen van 67 jaar en ouder, om hen te helpen bij de vraag hoe er zo lang mogelijk zelfstandig kan worden gewoond. Er wordt gestart in de wijken Schalsumerplan en Arkens. Op termijn worden de huisbezoeken uitgebreid naar de andere wijken en dorpen in Franekeradeel. Om het initiatief kenbaar te maken, gaat De Skûle Welzijn een brief sturen naar de 67-plussers in Franekeradeel. Daarin wordt een huisbezoek aangeboden door een seniorenconsulent. Dat zijn geschoolde vrijwilligers. Overigens hebben zij een pas bij zich, om zich te identificeren. Aan de informatie, adviezen en hulp van de seniorenconsulent zijn geen kosten verbonden. De seniorenconsulenten denken indien gewenst met de ouderen mee over de vraag hoe er zo lang mogelijk zelfstandig kan worden blijven gewoond. Zij zetten vragen en problemen op een rijtje, informeren en geven advies over voorzieningen en mogelijkheden, zoeken samen naar oplossingen te zoeken en bieden ondersteuning bij de oplossingen. De seniorenconsulenten werken vanuit De Skûle Welzijn in Franeker. Die werkt daarbij samen met het Gebiedsteam Franekeradeel.   Meer informatie via de coördinator seniorenconsulenten: 0517-39 37 50.