In memoriam Henk Tiersma (1945-2017)

Franeker - 'Ik wil maar één ding: liefde, zorg en aandacht.'

Die woorden lopen als zoektocht en een rode draad door het leven van Henk Tiersma. Veel Franekers kennen hem als fotograaf van 'lady's' en bruidsparen, als Lucky Luke en 'als de man die altijd scheef op de brommer / de fiets zat.' Henk werd in 1945 als vijfde kind en nakomertje geboren in Langezwaag onder Heerenveen. Hij had een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening . 'Ik was 16 toen moeder overleed, ik kwam toen op het verkeerde spoor. ' Er volgende een rondgang langs en verblijf in verschillende instellingen en woonvoorzieningen. In de jaren 70 belande Henk voor het eerst bij de APZ in Franeker. Uit die tijd kennen veel oud Franekers Henk als (hobby) fotograaf en plaatjesverzamelaar die vele honderden jonge dames (lady's') en bruidsparen fotografeerde in Franeker. Na enkele jaren Heerenveen kwam Henk in de jaren 90 zelfstandig in Franeker te wonen. Henk was formeel 'wilsbekwaam', had een eigen zin maar kon dit tegelijkertijd niet aan. Henk accepteerde wel hulp in de vorm van gesprekken en aandacht, maar wilde beslist geen bemoeienis ten aanzien van het schoonhouden van zijn woning en van zichzelf. Zijn persoonlijke hygiëne en de verwaarlozing van zijn huishouden waren een voortdurend zorg- en strijdpunt. Henk had niets op met regels. Tegelijkertijd gaf hij voortdurend aan niet langer alleen te willen zijn. 'Wanneer stopt dat verrekte zelfstandig wonen nu eens?' Duidelijk was echter dat hij in Franeker op zijn manier veel contacten en goodwill had. Zijn dagelijkse rondgang en vaste contacten waren onder andere supermarkten, de Primera, slagerij Dijkstra, de familie Jellema en De Skûle. Bij mooi weer was het bankje op de Dam zijn vaste stek. Vanaf 2011 woonde Henk bij Talant in het Skoalhûs aan de Leeuwarderweg. Vrijdag 17 februari overleed Henk Tiersma na een periode van kwakkelen. Donderdag 23 februari is hij conform zijn laatste wens begraven en te ruste gelegd 'in het graf bij pappie en mammie in Langezwaag.' Gerke Jellema en Gerrit Terpstra