Werkgroep voor Zending en Diaconie houdt Nederlands-Indonesische kerkdienst

FRANEKER - De Werkgroep voor Zending en Diaconie houdt zondag 5 maart weer een Nederlands-Indonesische kerkdienst.

Medewerking wordt verleend door: Tabernakel, Ora et Labora en Geredja Minahasa, Esa Genang. De dienst is in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan het Noord 41 in Franeker en begint om 10.00 uur. Voorganger is dominee Marla Winckler-Huliselan uit Amsterdam.