Buurt enthousiast over plannen onderwaterwereld op muur in fietstunnel

FRANEKER - De buurtbewoners die gisteravond naar de informatieavond over de fietstunnel bij het Schalsumerplan kwamen, waren verheugd over het initiatief.

,,Een verrijking voor de buurt en voor de stad. Het kon nooit minder dan het nu is”, zo vonden de aanwezigen. De tunnel moet een frisse uitstraling krijgen door middel van kunst. Er komt een onderwaterwereld op de muren. De buurt kreeg gisteravond uitleg, de belangstellenden konden zich opgeven om mee te werken en mee te denken. Dat laatste gebeurde gisteravond meteen. Albert Nauta en Karin van Berne van de projectgroep Tunnelvisie van buurtvereniging Arkens gaven tekst en uitleg over wat er staat te gebeuren. Tussen nu en eind juli moet te tunnel een mooier aanzien krijgen. Over drie weken wordt de tunnel in opdracht van de gemeente schoon gemaakt. Daarna wordt de tunnel in drie fasen onder handen genomen. Eerst worden de basiskleuren aangebracht, vervolgens de contourlijnen van de figuren en daarna worden de figuren ingekleurd. De gemeente zorgt daarna voor een coating, waardoor de tunnel in de toekomst gemakkelijk gereinigd kan worden. Basisscholen en buurtbewoners zijn uitgenodigd bij het project te helpen. Vrijwel alle aanwezigen tekenden gisteravond in om op één of andere manier mee te helpen. Ook werd gisteravond al hardop meegedacht en werden ideeën op een memo geschreven en in een tekening geplakt.

Verlichting

,,Wordt de verlichting ook onder handen genomen?”, was een vraag uit de zaal. Van Berne antwoordde dat dat eerst nog niet aan de orde is, aangezien daar geen budget voor is. De aanwezigen waren het er unaniem over eens dat het wel een goede zaak zou zijn de verlichting aan te pakken. ,,Tegenwoordig is er veel mogelijk met ledverlichting. Wellicht zelfs met verlichting die aangaat als je de tunnel in fietst”, beaamde Albert Nauta. ,,Het zou inderdaad mooi zijn als dat meteen meegenomen zou worden.” Als inspiratiebron gebruikt kunstenares Karin van Berne de schilderijen van de Oostenrijkse schilder Hundertwasser. Op haar vraag wat de aanwezigen daarvan vonden, werd opgemerkt dat de kleuren mooi waren, maar de schilderijen wel erg druk. ,,Zo druk zou de tunnel niet worden”, aldus Van Berne. Van Berne: ,,We proberen nu een kernploeg van mensen bij elkaar te krijgen op wie we kunnen bouwen. Die er met ons voor gaan. Gezien de reacties van vanavond, denk ik dat we die ploeg wel bij elkaar gaan krijgen.” Wie niet aanwezig was op de avond, maar wel mee wil werken, kan zich alsnog aanmelden door een mailtje te sturen naar kunsttunnel@gmail.com. (Tekst Suwarda Vis/foto’s Marcel Teensma)