Fusie gereformeerde kerken tot CGKV Franeker

FRANEKER - De christelijke gereformeerde kerk en de vrijgemaakte gereformeerde kerk gaan verder als één gemeente onder de naam CGKV Franeker.

De kerkgemeenschap komt samen in De Voorhof in Franeker. Om het samengaan te vieren is er een eenwordingsdienst op zondag 12 maart vanaf 9.30 uur. De vrijgemaakte gereformeerde kerk telde op het moment van fusie zo’n 190 leden. De christelijke gereformeerde kerk ongeveer zeventig. De gefuseerde CGKV Franeker houdt elke zondag twee kerkdiensten (9.30 en 16.30 uur) in De Voorhof. Het gebouw van de christelijke gereformeerde kerk aan de Zuiderkade 31 raakt door de eenwording buiten gebruik. Hiervoor wordt nog een bestemming gezocht. Voor de eenwordingsdienst zijn onder andere oud-predikanten en vroegere leden van de beide kerken uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. In de dienst wordt stilgestaan bij de geschiedenis van beide gemeenten. Ook is er muziek van het koor Waar8ich onder leiding van Inge Teertstra. Dat de beide kerken naast elkaar bestonden, had een historische achtergrond. De christelijke gereformeerde kerk in Franeker werd in 1925 gevormd. Dat was veel later dan het landelijk kerkverband waar deze gemeente bij hoort. Dat ontstond in de negentiende eeuw. De vrijgemaakte gereformeerde kerk van Franeker ontstond in 1948 in Sexbierum. Pas toen de kleine streekgemeente in de jaren zeventig flink groeide, verhuisde ze haar kerkdiensten naar Franeker. Daar kwam ze tot begin deze eeuw samen in een schuilkerkje aan de Schilcampen. Daar zit nu de vrije baptistengemeente Maranatha. In 2003 kochten de ‘vrijgemaakten’ het gebouw dat nu De Voorhof heet. Dat was een voormalig therapiegebouw van het Psychiatrisch Ziekenhuis. Door hun uiteenlopende ontstaansgeschiedenis en door verschillen tussen de landelijke kerkverbanden waarbij de twee gemeenten horen, bestonden de twee kerken in Franeker lange tijd op zichzelf. Hoewel beide gemeenten trouw zeggen te willen zijn aan de Bijbel, hadden de kerkdiensten, de preken, de rituelen en het gemeenteleven ieder hun eigen sfeer.