Judoka's Sportcentrum Akkermans winnen zesendertig tegeltjes

Wommels - De judoka's van Sportcentrum Akkermas die vandaag hebben meegedaan aan het tegeltjestoernooi in Wommels, hebben in totaal zesendertig tegeltjes gewonnen.

Met de tegeltjes kunnen de judoka’s proberen zoveel mogelijk punten te scoren en zo een serie van zes tegeltjes te sparen. Gele tegels: Rinke de Vries (Wommels), Rutger Eijzenga (Tzum), Devin Kruze (Baaijum), Syb de Witte (Witmarsum), Lotte van Amers (Harlingen), Eelco de Wolf (Wommels), Boudewijn Funke (Workum), Irma van Dijk (Harlingen), Alwin Dijkstra (Workum), Teije Kingma (Witmarsum), Friso de Graaf (Sneek), May de Boer (Harlingen), Sybren v.d. Zwaag (Mantgum), Douwe Ynze Krijgsman (Sexbierum), Harm Ymke Krijgsman (Sexbierum), Jesse van Os (Workum), Olaf van der Heide (Witmarsum). Oranje tegels: Tymen Bootsma (Workum), Jorrit Dijkstra (Menaldum), Roos Douwes (Lutkewierum). Groene tegels: Schelte Boonstra (Spannum), Sven Bootsma (Kubaard), Femke v.d.Wal (Mantgum), Kyara Vonk (Sneek), Sanne Hartman (Sexbierum), Sinne van Loenen (Witmarsum), Finn O’Conner (Witmarsum), Ismaïl Kamara (Sneek), Mirthe Hartman (Sexbierum). Blauwe tegels: Marije Zigterman (Wommels), Luca Jelle de Jong (Mantgum), Nikki Adema (Workum). Bruine tegels: Mirthe van der Goot (Sneek), Duncan v.d.Heide (Witmarsum). Zwarte tegels: Jan Bauke Weewer (Sexbierum), Hylke Munniksma (Workum).