Leerlingen AMS maken kennis met naamgeefster

Franeker - Alle leerlingen uit de tweede klassen havo van de AMS hebben kennisgemaakt met de naamgeefster van hun school: Anna Maria van Schurman.

De maakten kennis met haar bij een bezoek aan Museum Martena. Alle klassen kregen een uitgebreide rondleiding in en rondom het museum. Door het maken van een speurtocht maakten de leerlingen vervolgens kennis met Anna Maria van Schurman. (Foto's AMS)