Ereprijs na ruim zeventig jaar weer terug bij kaatsvereniging Pim Mulier

Witmarsum - Kaatsvereniging Pim Mulier uit witmarsum heeft dinsdag na iets meer dan zeventig jaar de wisselprijs teruggekregen. De ereprijs uit 1946 bleek al jaren in huis te liggen bij Meini Brunia uit Exmorra.

Brunia vond de prijs bij het opruimen van zijn spullen. Hij dacht in eerste instantie dat het een soort koperen granaathuls was. Het bleek echter een ereprijs te zijn die in 1946 is aangeboden door toneelvereniging De Fryske Krite uit Witmarsum aan de plaatselijke kaatsvereniging Pim Mulier. Brunia begreep niet hoe deze ereprijs in Exmorra terecht was gekomen en ging vervolgens op onderzoek uit. KV Pim Mulier bestond in 1946 zestig jaar. Het jubileum werd destijds uitgebreid gevierd. Waarbij de plaatselijke toneelvereniging een ereprijs aanbood. Het bestuur van de kaatsvereniging besloot de ereprijs in te zetten als wisselprijs voor de jaarlijkse schooljongenspartij in het toenmalige Wonseradeel. Die partij is op een gegeven moment niet meer gehouden. Het ligt volgens de kaatsvereniging voor de hand dat Exmorra de laatste winnaar was van de wisselprijs. Nu de ereprijs weer terug is in Witmarsum, krijgt deze een mooi plekje in het clubgebouw. (Foto's Kaatsvereniging Pim Mulier)