De Krúsiging

OUDE BILDTZIJL - Christelijk gemengd koor “Looft den Heer” uit Oude Bildtzijl verzorgt, samen met gastzangers, een Passieconcert.

Palmzondag 9 april in de Gideonkerk in Sint Annaparochie en Goede Vrijdag 14 april in de HegeStins van Stiens. Op het programma staat het  werk van John Stainer: The Crucifixion/De Krusiging. Bijzonder is dat dit werk volledig in het Fries wordt gezongen en daardoor voor velen nog indrukwekkender is. Bernard Smilde heeft dit werk vanuit het Engels vertaald in het Fries. Zijn neef Atze Bosch tekende voor de vertaling van de 5 hymnes. De tekst komt uit verschillende Evangeliën van het Nieuwe Testament. Het verhaal wordt onderbroken door een vijftal hymnes die een reactie geven op het gebeurde. Deze hymnes kunnen door de aanwezigen worden meegezongen. Medewerking wordt verleend door: - Klaas Beimers tenor - Jelle J. Wagenaar bas/bariton - Thom Kuurstra koorsolist - Sieger Polstra orgel - Durk de Vries dirigent Beide concerten beginnen om 19.30 uur. Er is een collecte bij de uitgang voor de gemaakte kosten