Gemeentebelangen komt naar Winsum

Winsum - Een uitnodiging voor alle inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium met wie Gemeentebelangenl graag wil spreken over wensen en ideeën voor de gemeente Waadhoeke. Dit donderdag 6 april vanaf 20,.00 uur in MFC de Helling in Winsum. Tevens vertelt Gemeentebelangen graag wie zij zijn. Er zijn een wethouder en enkele huidige raadsleden aanwezig.