Stichting Present Noordwest Friesland 1 jaar present

Harlingen - Er was donderdag een presentatie rondom het feit dat Stichting Present Noordwest Friesland een jaar actief is in deze regio. Vertegenwoordigers van gemeenten, gebiedsteams, kerken, maatschappelijke organisaties en de mensen van het eerste uur waren uitgenodigd. Allemaal betrokkenen die het afgelopen jaar van belang zijn geweest voor Stichting Present.

Een variatie aan sprekers vertelden hoe Stichting Present hier in Noordwest Friesland tot stand is gekomen, hoe bestuursleden werden gevonden, hoe het operationeel team is samengesteld en wat het effect is van de praktische en sociale projecten. Audrey van Merode, van gebiedsteam Franekeradeel, vertelde bijvoorbeeld dat na de uitvoering van een project (het opruimen en opknappen van een huis) er een positieve wending in het gezin heeft plaatsgevonden. “Er wordt meer hulp toegelaten, ook voor de kinderen, terwijl de moeder daarvoor zorgmijdend was. De gordijnen zijn letterlijk opgegaan”. Anja Schilder, als coördinator in dienst van de stichting, vertelde dat er in 2016 verschillende type groepen zich voor de samenleving hebben ingezet bij 10 praktische projecten (verhuizingen, opknappen van een tuin) en 2 sociale projecten (ontmoetingen ouderen en alleenstaande moeders). En dat er in Franeker en Harlingen het succesvolle kerstengelproject is uitgevoerd. Voor 2017 verwacht de stichting 20 projecten uit te voeren, mede gezien de ontwikkelingen in de samenleving waarbij de overheid meer verwacht van burgers in een participatiemaatschappij. Per project worden er kosten gemaakt welke gefinancierd worden door giften, subsidies en bijdragen van gemeenten. Zo is men bij de stichting nog op zoek naar een fondsenwerver omdat de stichting zonder financiële middelen geen bestaansrecht heeft. Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen (groepen) die iets hebben te bieden en mensen (hulpvragers) die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit de visie om een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wanneer een groep (een gezin, team of bedrijf) zich aanmeldt om eenmalig een project te willen doen, dan worden eerst de gewenste datum, wensen en talenten van de groep in kaart gebracht. Daarna wordt gekeken welke hulpvraag er ligt bij de verschillende maatschappelijke organisaties en of die overeenkomt met wat de groep heeft te bieden en kan doen. De groep wordt bij de uitvoering van het project ondersteunt door Stichting Present. De hulpvrager wordt voor, tijdens en na het project begeleidt door de maatschappelijk organisatie die de hulpvraag heeft ingediend.